Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

29 tháng 5 2019 lúc 23:29

Gọi vận tốc đi xe đạp điện thường ngày của bạn An là :x (km/h , x >12)

thì vận tốc đi xe đạp của bạn An là : x-12 (km/h )

Thời gian bạn An đi xe đạp điện đến trường là : \(\frac{6}{x}\)giờ

Thời gian bạn An đi xe đạp đến trường là \(\frac{6}{x-12}\)giờ

Vì thời gian khởi hành khi đi xe đạp sớm hơn thời gian khởi hành khi đi xe đạp điện là 15 phút = \(\frac{1}{4}\)giờ nên ta có pt :

             \(\frac{6}{x-12}-\frac{6}{x}=\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow24x-24x+288=x^2-12\)

\(\Delta'=b'^2-ac=\left(-6\right)^2+288=324>0\)\(\Leftrightarrow x^2-12x-288=0\)  

-> Pt có 2 nghiệm phân biệt

x1 = \(\frac{-b'+\sqrt{\Delta'}}{a}=6+\sqrt{324}=6+18=24\left(TM\right)\)

x2 = \(\frac{-b'-\sqrt{\Delta'}}{a}=6-\sqrt{324}=6-18=-12\left(KTM\right)\)

Vậy vận tốc xe đạp điện thường ngày của bạn An là 24km/h

Mà vận tốc quy định là 25km/h nên tốc độ xe đạp điện của bạn An là phù hợp

K mình nhé

#Học tốt

29 tháng 5 2019 lúc 23:34

Mình thiếu 1 bước ạ 

\(\Leftrightarrow24x-24x+288=x^2-12x\)

\(\Leftrightarrow x^2-12x-288=0\)

Rồi áp dụng đen-ta phẩy và giải như mình nhé

23 tháng 5 2016 lúc 21:09

gọi v là vận tốc bđ

thời gian dự đinh là 50/y

qđ còn lại sau khi đi dk 2h là 50-2v

thời gian đi qđ còn lại là 50-2v/(v+2)

từ giả thiết đề bài cho ta có pt

   50-2v/(v+2)+2+30/60=50/v

bạn tự giải pt nha mk hướng dẫn tek thui

7 tháng 5 2021 lúc 13:14

Gọi vận tốc xe đạp là x (x>0)km/h

vận tốc xe máy là x+20 km/h

thời gian xe đạp đi hết quãng đường AB là \(\dfrac{105}{x}\) h

thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là \(\dfrac{105}{x+20}\) h

Vì xe máy đến B trược xe đạp 4h nên ta có pt 

\(\dfrac{105}{x}-\dfrac{105}{x+20}=4\)

giải pt x=15

vậy vận tốc của xe đạp là 15km/h

=> vận tốc xe máy là 15+20=35km/h

7 tháng 5 2021 lúc 13:18

Gọi x (km/h) là vận tốc của người đi xe đạp (x > 0)

\(\Rightarrow x+20\) là vận tốc của người đi xe máy

Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường AB là: \(\dfrac{105}{x}\) (h)

Thời gian người đi xe máy đi hết quãng đường AB là: \(\dfrac{105}{x+20}\) (h)

Theo đề bài, ta có phương trình:

\(\dfrac{105}{x}-\dfrac{105}{x+20}=4\)

\(\Leftrightarrow105.\left(x+20\right)-105x=4x\left(x+20\right)\)

\(\Leftrightarrow105x+2100-105x=4x^2+80x\)

\(\Leftrightarrow4x^2+80x-2100=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+20x-525=0\)

\(\Delta'=10^2-1.\left(-525\right)=625\)

\(\Rightarrow\sqrt{\Delta'}=\sqrt{625}=25\)

\(x_1=\dfrac{-10+25}{1}=15\) (nhận)

\(x_2=\dfrac{-10-25}{1}=-35\) (loại)

Vậy vận tốc của người đi xe đạp là 15 km/h

Vận tốc của người đi xe máy là 15 + 20 = 35 km/h

13 tháng 5 2019 lúc 23:37

gọi vận tốc xe đạp là x ( x > 0 )

biết xe 2 đi từ A -> B rồi lại đi từ B -> A nên xe 2 đã đi gấp đôi quãng AB mà AB = 30 km nên xe 2 đã đi 60 km

vậy thời gian mà xe hai đi hét gấp đôi đoạn AB là 60/x (h)

vì xe 1 đi được 2/3 quãng AB thì xe hỏng nên xe 1 đi dược 30*2/3 =20 km

vậy thời gian xe 1 đi hết 2/3 quãng AB là 20/x (h)

vì bắt ô tô về A nên ô tô phải đi 2/3 QĐ để về A nên QĐ ô tô đi là 20km

biết vận tốc của ô tô nhanh hơn xe đạp là 25 km/h nên vận tốc của ô tô là x + 25 ( km/h )

Vậy thời gian để ô tô đi từ đó về A mất 20/x+25  (h)

vì xe 1 nghỉ 30' = 1/2 (h) mới bắt xe và nhờ vậy xe 1 về trc xe 2 1h40'=5/3 (h)

nên ta có pt :

60/x = 20/x + 20/x+25  + 5/3 + 1/2 

pt (tự giải )

Đ/Án : vt xe đạp là 15 km/h

********* XONG *********

12 tháng 4 2020 lúc 6:59

bạn dưới làm đúng rồi nha

4 tháng 4 2017 lúc 18:23

Gọi vận tốc của bác Hiệp là x (km/h), x > 0 khi đó vận tốc của cố Liên là x - 3 (km/h)

Thời gian bác Hiệp đi từ làng lên tỉnh là (giờ).

Thời gian bác Liên đi từ làng lên tỉnh là: (giờ)

Vì bác Hiệp đến trước cô Liên nửa giờ, tức là thời gian đi của bác Hiệp ít hơn thời gian cô Liên nửa giờ nên ta có phương trình: - =

Giải phương trình:

x(x - 3) = 60x - 60x + 180 hay x2 – 3x - 180 = 0

x1 = 15, x2 = -12

Vì x > 0 nên x2 = -12 không thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Trả lời: Vận tốc của bác Hiệp là 15 km/h

Vận tốc của cô Liên là 12 km/h

4 tháng 4 2017 lúc 21:47

Bài giải:

Gọi vận tốc của bác Hiệp là x (km/h), x > 0 khi đó vận tốc của cố Liên là x - 3 (km/h)

Thời gian bác Hiệp đi từ làng lên tỉnh là (giờ).

Thời gian bác Liên đi từ làng lên tỉnh là: (giờ)

Vì bác Hiệp đến trước cô Liên nửa giờ, tức là thời gian đi của bác Hiệp ít hơn thời gian cô Liên nửa giờ nên ta có phương trình: - =

Giải phương trình:

x(x - 3) = 60x - 60x + 180 hay x2 – 3x - 180 = 0

x1 = 15, x2 = -12

Vì x > 0 nên x2 = -12 không thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Trả lời: Vận tốc của bác Hiệp là 15 km/h

Vận tốc của cô Liên là 12 km/hXem thêm tại: http://loigiaihay.com/bai-47-trang-59-sgk-toan-9-tap-2-c44a6215.html#ixzz4dIBTf3RB

31 tháng 5 2021 lúc 16:27

Gọi vận tốc xe đạp của Tuấn và của Hoa lần lượt là x,yx,y (km/h)

(x,y<25)

Mỗi giờ Tuấn đi nhanh hơn Hoa 2km nên: 

x−2=y⇔x−y=2x−2=y⇔x−y=2

Vì Tuấn đến trước Hoa 5 phút =112=112 giờ và quãng đường AB dài 26km nên ta có:

26y−26x=11226y−26x=112

Suy ra, ta có hệ phương trình:

⎧⎪⎨⎪⎩x−y=226y−26x=112⇔⎧⎨⎩y=x−226x−2−26x=112⇔{y=x−226x.12−26.(x−2).12=x(x−2)⇔{y=x−2x2−2x−624=0⇔⎡⎢ ⎢ ⎢ ⎢⎣{x=26y=24{x=−24y=−26{x−y=226y−26x=112⇔{y=x−226x−2−26x=112⇔{y=x−226x.12−26.(x−2).12=x(x−2)⇔{y=x−2x2−2x−624=0⇔[{x=26y=24{x=−24y=−26

Suy ra, vận tốc của xe bạn Tuấn và xe bạn Hoa lần lượt là 26km/h, 24km/h

Vậy, bạn Tuấn đi xe chưa đúng vận tốc còn bạn Hoa thì đúng