Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 21:44

\(\dfrac{46}{55};\dfrac{47}{55};\dfrac{48}{55};\dfrac{49}{55}\)

24 tháng 3 2020 lúc 11:12

phân số 3/4...9/10<1,11/11=1,12/11>1

24 tháng 3 2020 lúc 11:55

3/4; 4/5; 5/6; 6/7; 7/8; 8/9; 9/10 <1

11/11=1

12/11>1

20 tháng 3 2018 lúc 18:27

10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16

2 tháng 5 2021 lúc 14:07

10/11=600/660

11/12=605/660

->4 phân số lớn hơn phân số 10/11 và bé hơn phân số 11/12 là: 601/660;602/660;603/660;604/660

Chúc bn học tốt

2 tháng 5 2021 lúc 14:14

1341/1463 ; 1351/1474; 1361/1485; 1371/1496; 1381/1507

13 tháng 2 2019 lúc 7:50

Gọi số cần tìm là a,Có:a chia hết cho 5 nên số tận cùng là 0 hoặc 5

                                         a chia 2 dư 1 nên số tận cùng là 1;3;5;7;9

                                         a chia 3 dư 1 nên tổng các chữ số chia 3 dư 1

                                         a chia 4 dư 1 nên 2 chữ số tận cùng chia 4 dư 1

Từ các điều trên suy ra số cần tìm là 25

13 tháng 2 2019 lúc 12:04

Các bn trả lời những câu còn lại giúp mik nhé, câu đầu bn Lê Hồ Trọng Tín trả lời rùi.

12 tháng 2 2016 lúc 11:28

a)10/11

b)9 phân số

12 tháng 2 2016 lúc 11:30

a) 10/11

b) 9 phân số

2 tháng 7 2016 lúc 20:41

\(\frac{4}{9}=\frac{44}{99};\frac{6}{11}=\frac{54}{99}\)

=> 4 phân số khác nhau nằm giữa 2 phân số đã cho là \(\frac{45}{99};\frac{46}{99};\frac{47}{99};\frac{48}{99}\)

Đây chỉ là các phân số mik lấy còn các phân số khác nữa nha 

2 tháng 7 2016 lúc 20:46

giúp mình câu dưới đăng hồi nãy ak