Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Bài toán 1: Tìm số tự nhiên bé nhất khác 1 và khi chia số đó cho 2; 3; 4; 5 và 6 thì cùng có số dư bằng 1.Bài toán 2: Tìm số tự nhiên bé nhất sao cho khi chia số đó cho 2; 3; 4; 5 và 6 thì được số dư lần lượt là 1; 2; 3; 4; 5 và 6 thì được số dư lần lượt là 1; 2; 3; 4 và 5.Bài toán 3: Hai số tự nhiên có hiệu là 133 và biết khi lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 4 và số dư là 19. Tìm số...
Đọc tiếp

Bài toán 1: Tìm số tự nhiên bé nhất khác 1 và khi chia số đó cho 2; 3; 4; 5 và 6 thì cùng có số dư bằng 1.

Bài toán 2: Tìm số tự nhiên bé nhất sao cho khi chia số đó cho 2; 3; 4; 5 và 6 thì được số dư lần lượt là 1; 2; 3; 4; 5 và 6 thì được số dư lần lượt là 1; 2; 3; 4 và 5.

Bài toán 3: Hai số tự nhiên có hiệu là 133 và biết khi lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 4 và số dư là 19. Tìm số lớn.

Bài toán 4: Hai số tự nhiên có tổng là 258 và biết khi lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 2 và số dư là 21. Tìm số bé.

Bài toán 5: Hai số tự nhiên có hiệu là 245 và biết khi lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và số dư laf 41. Tìm số lớn.

Ai trả lời cho mk cũng sẽ được tick đúng và đặc biệt là người nhanh nhất. chỉ cần ghi đáp án thôi nha! Mk cảm ơn các bạn

 

3
20 tháng 10 2018 lúc 21:17

à bài này t học qua rồi

nhưng t ngại làm

bạn chờ  người khác làm nhé

21 tháng 10 2018 lúc 8:37

ủa mà bài này dễ mà                                                                                                                                                                                             cho hỏi bạn học lớp mấy vậy

21 tháng 1 2017 lúc 21:27

số bé là:(694-64):(4+1)=126

số lớn là:126x4+64=568

29 tháng 3 2017 lúc 19:08

so be la 

( 694 - 64 ): ( 4+1 ) = 126 

so lon la 

126 x4+ 64 = 568 

k minh nha 

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.Tổng của 2 số tự nhiên bằng 368. Tìm số lớn, biết nếu cùng bớt mỗi số đi 18 đơn vị thì số bé bằng 2/3 số lớn.Hiệu của 2 số bằng 125. Tìm số bé, biết nếu cùng bớt mỗi số đi 18 đơn vị thì số bé bằng 2/3 số lớn.Tổng hai số là 186; nếu lấy số lớn chia số bé thì được 2 và dư 12. Tìm số bé; số lớn.Tìm trung...
Đọc tiếp
 1. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.
 2. Tổng của 2 số tự nhiên bằng 368. Tìm số lớn, biết nếu cùng bớt mỗi số đi 18 đơn vị thì số bé bằng 2/3 số lớn.
 3. Hiệu của 2 số bằng 125. Tìm số bé, biết nếu cùng bớt mỗi số đi 18 đơn vị thì số bé bằng 2/3 số lớn.
 4. Tổng hai số là 186; nếu lấy số lớn chia số bé thì được 2 và dư 12. Tìm số bé; số lớn.
 5. Tìm trung bình cộng của tất cả các số lẻ có hai chữ số chia hết cho 5.
 6. Cho hai số tự nhiên, biết số bé là 40 và số này kém trung bình cộng của hai số là 4. Tìm số lớn.
 7. Tổng của hai số lẻ là 120, biết giữa 2 số lẻ đó có 5 số chẵn. Tìm số lẻ lớn hơn trong hai số đó.
 8. Tìm hai số tự nhiên, biết rằng nếu gấp cả hai số đó lên 3 lần thì được hai số mới có tổng bằng 432 và tỉ số bằng 1/5. 
 9. Hiệu hai số là 21402. Tìm số lớn biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn. Tìm số lớn.
 10. Cho các số 4; 2; 5. Có tất cả bao nhiêu số thập phân khác nhau mà mỗi số thập phân có đủ mặt ba chữ số và phần thập phân có 1 chữ số. ( Các chữ số không lặp lại )
 11. Cho hai số tự nhiên có tổng bằng 514. Tìm số bé, biết rằng nếu viết thêm chữ số 8 vào bên phải số bé thì được số lớn đã cho.
 12. Cho hai số tự nhiên khác 0. Nếu lấp số lớn chia cho số bé ta được thương là 7 với số dư lớn nhất có thể có được là 48. Tìm số lớn.
 13. Cho ba số tự, trong đó 2 lần số thứ nhất bằng 3 lần số thứ hai và bằng 5 lần số thứ ba. Tìm số thứ hai, biết rằng hiệu của số lớn nhất và số bé nhất bằng 72. Tìm số thứ hai.
 14. Hiệu của hai số là 1995. Tìm hai số đó biết rằng lấy số lớn chia số bé được thương là 200 và số dư là 5. Tìm hai số.
 15. Tìm x biết: (x + 1/2) + (x + 1/4) + (x + 1/8) + (x + 1/16) = 1

 

2
4 tháng 3 2016 lúc 8:49

1=506   2=217,2   3=68   4=58;128   5=50   6=48   7=55;65   8=3;20   9=23780   10=6   11=46   12=49;391   13=80   14=10;2005   15=1/64

20 tháng 1 2017 lúc 11:54

sai hết rồi

27 tháng 2 2016 lúc 20:17

Ta  có : 6:15=0 dư 6

66:15=4 dư6

666:15=44 dư 6.....

vậy dư 6

dư là 6 nhé bạn

8 tháng 1 2016 lúc 15:35

Tổng mới sẽ là:

258 - 21 = 237

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 1 = 3 (phần)

Số bé là:

258 : 3 = 86

Đáp số : 86

27 tháng 3 2016 lúc 10:59

Ta có sơ đồ sau:

Số lớn: 2 phần và 21 đơn vị

Số bé: 1 phần

Tổng số phần bằng nhau là:

2+1=3 ( phần)

Vậy số bé bằng:  (258-21):3=79

27 tháng 3 2016 lúc 11:01

so be =79 nha thao

6 tháng 5 2022 lúc 9:34

số lớn 110

số bé:18

26 tháng 9 2022 lúc 11:20

mọi người ơi cho mik hỏi là đs : số lớn : 110

                                                    số bé : 18 có ghi thêm ( dư 2 ) ko dợ