Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 tháng 3 2019 lúc 11:10

SAI ĐỀ K BN

Câu 1:Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật nếu giảm chiều rộng đi 5cm và tăng chiều dài thêm 5cm thì diện tích hình chữ nhật giảm đi 325Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là Câu 2:Hai thùng đựng tất cả 60 lít dầu. Nếu đổ 8 lít từ thùng một sang thùng hai thì số dầu ở thùng hai gấp đôi số dầu ở thùng một. Hỏi lúc đầu thùng một...
Đọc tiếp

Câu 1:
Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật nếu giảm chiều rộng đi 5cm và tăng chiều dài thêm 5cm thì diện tích hình chữ nhật giảm đi 325
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là 

Câu 2:
Hai thùng đựng tất cả 60 lít dầu. Nếu đổ 8 lít từ thùng một sang thùng hai thì số dầu ở thùng hai gấp đôi số dầu ở thùng một. Hỏi lúc đầu thùng một chứa bao nhiêu lít dầu?
Trả lời: Thùng một có số lít dầu là 

Câu 3:
Với các chữ số 0; 3; 5; 7 lập được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà các số đó chia hết cho cả 2 và 5?Trả lời: Lập được tất cả  số

Câu 4:
Mẹ hơn con 24 tuổi. Sau ba năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Tuổi con hiện nay là 

Câu 5:
Chu vi của hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng. Tìm tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.
Trả lời: Tỉ số đó là 

Câu 6:
Tìm chữ số tận cùng của tích sau: 
Trả lời: Chữ số tận cùng của tích trên là 

Câu 7:
Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.
Trả lời: Tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên là 

Câu 8:
Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 50 ngày, nhưng sau 10 ngày đơn vị đó được bổ sung một số người, do đó anh quản lý tính ra số gạo còn lại chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?
Trả lời: Số người đến thêm là 

Câu 9:
Tìm một số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số đó cho 29 thì dư 5 và khi chia cho 31 thì dư 29
Trả lời: Số đó là 

Câu 10:
Trước đây, vào lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp đôi tuổi của em. Tổng số tuổi cả hai anh em hiện nay là 60 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay.
Trả lời: Tuổi em hiên nay là 

0
Câu 1:Với các chữ số 0; 3; 5; 7 lập được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà các số đó chia hết cho cả 2 và 5?Trả lời: Lập được tất cả sốCâu 2:Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 1km450m. Chiều cao bằng 0,8 độ dài đáy. Hỏi khu đất có diện tích bao nhiêu mét vuông?Trả lời: Diện tích khu đất làCâu 3:Một đội công nhân sửa đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất sửa...
Đọc tiếp

Câu 1:
Với các chữ số 0; 3; 5; 7 lập được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà các số đó chia hết cho cả 2 và 5?Trả lời: Lập được tất cả số

Câu 2:
Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 1km450m. Chiều cao bằng 0,8 độ dài đáy. Hỏi khu đất có diện tích bao nhiêu mét vuông?
Trả lời: Diện tích khu đất là

Câu 3:
Một đội công nhân sửa đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất sửa được 670m đường. Ngày thứ hai sửa được gấp đôi ngày thứ nhất. Ngày thứ ba sửa hơn trung bình cộng của hai ngày đầu là 56m. Hỏi cả ba ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu ki – lô – mét đường?
Trả lời: Cả ba ngày đội công nhân đó sửa được km

Câu 4:
Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật nếu giảm chiều rộng đi 5cm và tăng chiều dài thêm 5cm thì diện tích hình chữ nhật giảm đi 325
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là

Câu 5:
Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 50 ngày, nhưng sau 10 ngày đơn vị đó được bổ sung một số người, do đó anh quản lý tính ra số gạo còn lại chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?
Trả lời: Số người đến thêm là

Câu 6:
Tìm chữ số tận cùng của tích sau:
Trả lời: Chữ số tận cùng của tích trên là

Câu 7:
Tìm x biết:
Trả lời: x =

Câu 8:
Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.
Trả lời: Tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên là

Câu 9:
Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà trong đó có ít nhất 2 chữ số giống nhau?
Trả lời: Có tất cả số

Câu 10:
Trước đây, vào lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp đôi tuổi của em. Tổng số tuổi cả hai anh em hiện nay là 60 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay.
Trả lời: Tuổi em hiên nay là

0
Bài 3: Ba công nhân chia nhau tiền thưởng. Ông An lấy 1/4 số tiền rồi bớt lại 50.000đ, ông Bình lấy 3/4 số tiền còn lại rồi bớt lại 40.000đ. Phần còn lại của ông Chiến, ông ta được 24.000đ. Hỏi số tiền được đem chia là bao nhiêu?Bài 4: Một người chăn bò hiện có một số con bò. Nếu như người chăn bò mua thêm 15 con bò nữa thì số bò anh ta có sẽ nhiều gấp đôi số bò khi bán đi 5 con....
Đọc tiếp

Bài 3: Ba công nhân chia nhau tiền thưởng. Ông An lấy 1/4 số tiền rồi bớt lại 50.000đ, ông Bình lấy 3/4 số tiền còn lại rồi bớt lại 40.000đ. Phần còn lại của ông Chiến, ông ta được 24.000đ. Hỏi số tiền được đem chia là bao nhiêu?

Bài 4: Một người chăn bò hiện có một số con bò. Nếu như người chăn bò mua thêm 15 con bò nữa thì số bò anh ta có sẽ nhiều gấp đôi số bò khi bán đi 5 con. Hỏi hiện nay anh ta có bao nhiêu con bò?

Bài 5: Năm 1996 tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay (2007), biết rằng vào năm 2007 thì bố hơn con 30 tuổi.

Bài 6: Bây giờ tuổi của cha Dũng gấp 4 lần tuổi Dũng. 20 năm tới, tuổi của cha Dũng chỉ còn gấp 2 lần tuổi Dũng. Tính tuổi của hai người hiện nay.

Bài 7: Bác Tám hiện nay 43 tuổi. Một năm nữa thì tuổi bác Tám gấp 4 lần tuổi Nga hiện nay. Hỏi lúc Nga mấy tuổi bác Tám gấp 5 lần tuổi Nga? 

bạn nào trả lời hộ mình với huhu

3
14 tháng 7 2017 lúc 7:53

Bài 4 : Gọi số bò bằng đơn vị a có :

a + 15 - 5 = a x 2

= > = a + 10 = a x 2

= > a = 10

______________________________________

Bài 5 : Tuổi bố khi đó ( 1996 ) là : 30 : ( 4 - 1 ) x 4 = 40 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là : 40 + ( 2007 - 1996 ) = 51 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là : 51 - 30 = 21 ( tuổi )

_______________________________________

Bài 7 : Một năm nữa tuổi bác Tám là : 43 + 1 = 44 ( tuổi )

Tuổi Nga hiện nay là : 44 : 4 = 11 ( tuổi )

Hiệu số tuổi là : 43 - 11 = 32 ( tuổi )

Tuổi Nga khi đó là : 32 : ( 5 - 1 ) x 1 = 8 ( tuổi )

14 tháng 7 2017 lúc 8:07

còn bài 3 và sáu thì sao

5 tháng 8 2015 lúc 15:45

Gọi số tuổi của ông là ab thì số tuổi của bố là ba , tuổi của cháu là a+b (đk a,b<10,a>b;a khác 0 )

suy ra ab+ba+a+b=12(a+b)=144 

Suy ra a+b=12

vì b chẵn nên a chẵn . TA có (a;b)= (4;8)

vậy tuổi bố là 48,ông là 84 ,cháu là 12

5 tháng 8 2015 lúc 15:44

Ong 96 tuổi

bố 69 tuổi 

con 15 tuổi

1.Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 6 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm công việc ấy một mình thì mất 9 giờ mới xong. Vậy nếu người thứ hai làm công việc đó một mình thì mất giờ mới xong.2.Cho hai số có tổng là 178. Nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và giữ nguyên số thứ hai thì ta có tổng mới là 200. Tìm số thứ hai.Trả lời: Số thứ hai là .3.Tìm một số tự...
Đọc tiếp

1.Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 6 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm công việc ấy một mình thì mất 9 giờ mới xong. Vậy nếu người thứ hai làm công việc đó một mình thì mất giờ mới xong.

2.Cho hai số có tổng là 178. Nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và giữ nguyên số thứ hai thì ta có tổng mới là 200. Tìm số thứ hai.
Trả lời: Số thứ hai là .

3.Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm số 97 vào bên phải số đó thì ta được số mới lớn hơn số phải tìm là 1978 đơn vị.
Trả lời: Số tự nhiên đó là

4.Hiện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. 6 năm trước, tuổi cha gấp 10 lần tuổi con. Tính tuổi cha hiện nay.
Trả lời: Tuổi cha hiện nay là

5.Anh hơn em 8 tuổi. Cách đây 2 năm, tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Tính tuổi anh hiện nay.
Trả lời: Tuổi anh hiện nay là tuổi.

0
14 tháng 7 2016 lúc 11:46

Gọi số tuổi của bố hiện nay là a

\(\Rightarrow\frac{a}{2}+7+12=a\)

\(\Rightarrow\frac{a}{2}-a+19=0\)

\(\Rightarrow\frac{-a}{2}=-19\)

\(\Rightarrow-a=-38\)

\(\Rightarrow a=38\)

Vậy số tuổi của bố hiện nay là 38 tuổi

14 tháng 7 2016 lúc 11:52

Tuổi bố hiện nay là 38 tuổi

Đáp số: 38 tuổi

Chúc bạn học giỏi nha ^-^

30 tháng 1 2016 lúc 17:25

tuổi bố là 38 tuổi 

  tích nha mình trước nhất

30 tháng 1 2016 lúc 17:25

38 tuổi

nha!

Câu 1:Hai thùng đựng tất cả 60 lít dầu. Nếu đổ 8 lít từ thùng một sang thùng hai thì số dầu ở thùng hai gấp đôi số dầu ở thùng một. Hỏi lúc đầu thùng một chứa bao nhiêu lít dầu?Trả lời: Thùng một có số lít dầu là Câu 2:Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 1km450m. Chiều cao bằng 0,8 độ dài đáy. Hỏi khu đất có diện tích bao nhiêu mét vuông?Trả lời: Diện tích khu đất...
Đọc tiếp

Câu 1:
Hai thùng đựng tất cả 60 lít dầu. Nếu đổ 8 lít từ thùng một sang thùng hai thì số dầu ở thùng hai gấp đôi số dầu ở thùng một. Hỏi lúc đầu thùng một chứa bao nhiêu lít dầu?
Trả lời: Thùng một có số lít dầu là 

Câu 2:
Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 1km450m. Chiều cao bằng 0,8 độ dài đáy. Hỏi khu đất có diện tích bao nhiêu mét vuông?
Trả lời: Diện tích khu đất là  

Câu 3:
Mẹ hơn con 24 tuổi. Sau ba năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Tuổi con hiện nay là 

Câu 4:
Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật nếu giảm chiều rộng đi 5cm và tăng chiều dài thêm 5cm thì diện tích hình chữ nhật giảm đi 325
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là 

Câu 5:
Người ta đóng hết số dầu trong thùng vào các can gồm loại can màu xanh và loại can màu đỏ. Tính ra được tất cả 60 can. Hỏi có bao nhiêu can màu đỏ biết rằng cứ đóng dầu được 2 can màu đỏ thì đóng dầu được 3 can màu xanh?
Trả lời: Số can màu đỏ là 

Câu 6:
Tìm x biết: 
Trả lời: x = 

Câu 7:
Chu vi của hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng. Tìm tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.
Trả lời: Tỉ số đó là 

Câu 8:
Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.
Trả lời: Tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên là 

Câu 9:
Viết số tự nhiên nhỏ nhất có sáu chữ số và chia hết cho 9
Trả lời: Số đó là 

Câu 10:
Trước đây, vào lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp đôi tuổi của em. Tổng số tuổi cả hai anh em hiện nay là 60 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay.
Trả lời: Tuổi em hiên nay là 

1
27 tháng 12 2015 lúc 8:31

Câu 3:mẹ:34

Con:10

Câu 6: thiếu đề

Cau7:   3:1

Câu 8: 5050