Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 20:36

cách 1:

vì con thỏ và con gà, mỗi con đều có 2 chân nên có tất cả số con gà và con thỏ là:    252:2=126(con)

Đ/s:....

cách 2:

vì số thỏ ít hơn số gà 18 con nên số chân của con thỏ ít hơn số chân của gà là:    18x2=36(chân)

tổng số chân của thỏ là

(252-36):2=108(chân)

tổng số chân của gà là:

252-108=144(chân)

vậy có số con thỏ là

108:2=54(con)

có số con gà là

144:2=72(con)

 tổng số gà và số thỏ là

54+72=126(con)

Đ/s:...

(bạn nên làm cách 2 vì nó dùng cả điều kiện của đề bài, nhớ tick mik nha)

19 tháng 3 lúc 20:44

vì số thỏ ít hơn số gà 18 con nên số chân của con thỏ ít hơn số chân của gà là:    18x2=36(chân)

tổng số chân của thỏ là

(252-36):2=108(chân)

tổng số chân của gà là:

252-108=144(chân)

vậy có số con thỏ là

108:2=54(con)

có số con gà là

144:2=72(con)

 tổng số gà và số thỏ là

54+72=126(con)

Đ/s:...

19 tháng 3 2016 lúc 22:34

Số gà là 500 con

Số thỏ là 200 con

23 tháng 2 2017 lúc 18:54

các bạn có thể giải ra được ko

19 tháng 3 2019 lúc 19:59

co tat ca 659 cai

19 tháng 3 2019 lúc 20:01

Gọi x là số gà

      y là số thỏ

ta có hệ phương trình :

x+y=700

2x+4y=1800 
 

<=> x+y=700

       x+2y=900

=>y=200 và x=500

10 tháng 4 2021 lúc 21:13

Gỉa sử tất cả là gà 

Có tất cả số chân là :

       2 x 700 = 1400 ( chân )

Số chân bị hụt đi là :

   1400 - 1000 = 400 ( chân )

Số chân thỏ hơn số chân gà là :

     4 -2 = 2  ( chân )

Có số con thỏ là :

       400 : 2 = 200 ( con )

Có số con gà là :

     700 - 200 = 500 ( con )

                      Đáp số : Có 200 con thỏ  : có 500 con gà 

13 tháng 5 2015 lúc 14:50

Gà nhiều hơn thỏ là 72 con đó bạn giang ho dai ca.

12 tháng 5 2015 lúc 21:11

sai đề vì 32 chân thì gà chỉ có 2 chân mà hơn 72 con chỉ có 32 chân là 16 con nên sai đề rồi

bó tay