Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 5 lúc 15:09

help me

 

27 tháng 5 lúc 15:15

9Đổi 15 phút = 1/4 giờ=0,25 giờ

Sau 15 phút xe đạp đã đi được số km là:

22 x 0,25 = 5,5 ( km )

Xe đạp còn phải đi số km nữa là:

299,5 - 5,5 = 294 ( km )

Hiệu vận tốc 2 xe là:

62 - 22 = 40 ( km/giờ )

Sau số thời gian thì 2 xe gặp nhau là:

294 : 40 = 7,35 ( giờ )

Đổi 7,35 giờ = 7 giờ 21 phút

Đáp số :7 giờ 21 phút

NHỚ TICK NHA

2 tháng 6 lúc 14:56

   Khi xe tải khởi hành thì xe đạp cách xe máy là:

    181,5 - 27 \(\times\) 2 = 127,5 (km)

     Hai xe gặp nhau sau thời gian là:

           127,5 : ( 27 + 58) = 1,5 giờ

        Đổi 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút 

                  Đáp số: 1 giờ 30 phút 

       

2 tháng 6 lúc 15:20

   Khi xe tải khởi hành thì xe đạp cách xe máy là:

    181,5 - 27 × 2 = 127,5 (km)

     Hai xe gặp nhau sau thời gian là:

           127,5 : ( 27 + 58) = 1,5 giờ

        Đổi 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút 

                  Đáp số: 1 giờ 30 phút 

Học tốt nhé!

19 tháng 5 2018 lúc 21:22

Đổi 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Sau khi xe taxi đi được 1 giờ 45 phút thì xe taxi cách xe tải số km là:

412,75 - (35 x 1,75) = 351,5 (km)

Trung bình vận tốc hai xe là:

(73 + 35) : 2 = 54 (km/h)

Hai xe gặp nhau sau:

351,5 : 54 = 6,5 (giờ)

Đáp số: 6,5 giờ

19 tháng 5 2018 lúc 21:38
Đổi:1giờ 45 phút=1,75giờ Quãng đường xe taxi đi trước xe tải là: 35×1,75=61,25 Tổng vận tốc là: 73+35=108(km/giờ) Kể từ lúc xe tải bắt đầu đi thời gian 2 xe gặp nhau là: (412,25-61,25)÷108=3,25(giờ)=3 giờ 15 phút Đáp số:3giờ 15 phút
18 tháng 6 2017 lúc 15:46

Đổi : 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ 

Quãng đường mà xe taxi đã đi là : 56 . 1,5 = 84 ( km )

Khoảng cách giữa hai xe sau khi xe tải khởi hành là : 447 - 84 = 363 ( km )

Sau mỗi giờ , hai xe đi được số km là : 56 + 65 = 121 ( km )

Thời gian để hai xe gặp nhau là : 363 : 121 = 3 ( giờ )

18 tháng 6 2017 lúc 15:49

Đổi : 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
Quãng đường mà xe taxi đã đi là : 56 . 1,5 = 84 ﴾ km ﴿
Khoảng cách giữa hai xe sau khi xe tải khởi hành là : 447 ‐ 84 = 363 ﴾ km ﴿
Sau mỗi giờ , hai xe đi được số km là : 56 + 65 = 121 ﴾ km ) 
Thời gian để 2 xe gặp nhau là : 
  363 :121 = 3 (giờ)
Học tốt nghen :)))) 

9 tháng 2 2016 lúc 11:31

4;30

đúng 1000/1000