Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 11:15

Thời gian xe đi là: 

10 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ

Vận tốc của xe là:

\(\upsilon=\dfrac{s}{t}=\dfrac{154}{3,75}\approx41,1km/h\)

 

27 tháng 2 2022 lúc 20:39

Thời gian để ô tô đi hết quãng đườg là:

10h15'-7h30'=2h45'=2,75h

Vận tốc của ô tô là:

154:2,75=56(km/h)

13 tháng 3 2022 lúc 16:40

đồ ngu,đồ ăn hại,cút mẹ mày đê

13 tháng 3 2022 lúc 16:40

Thời gian để ô tô đi hết quãng đườg là:

10h15' - 7h30' = 2h45' =2,75h

Vận tốc của ô tô là:

154 : 2,75 = 56 (km/h)

17 tháng 3 2017 lúc 17:13

ô tô đó đi hết số thời gian là

10 giờ 15phut-7h 30 phut=2h45phut=2.75gio

van toc ôt do la

154:2.75=56km/gio

14 tháng 2 2022 lúc 21:14

Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

10h15'-7h30'=2h45'=2,75h

Vận tốc là: 154:2,75=56(km/h)

14 tháng 2 2022 lúc 21:15

Thời gian để ô tô khởi hành từ A đến B là:

10 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ 

Vận tốc của ô tô là:
\(154:2,75=56\left(km/h\right)\)

Đáp số: \(56km/h\)

Thời gian ô tô đi là:

10 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ

Vận tốc của ô tô là:

154 : 2,75 = 56 km/ giờ

5 tháng 8 2021 lúc 19:32

56 km/giờ

12 tháng 3 2017 lúc 14:08

54 km/phut

12 tháng 3 2017 lúc 14:16

Thời gian ô tô khởi hành từ A đến B là

           10 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ

Vận tốc của ô tô là :

           154 : 2,75 = 56 ( km/giờ )

                         Đ/s : 56 km/giờ

Đúng 100 % đấy , k mik nha , yêu các bn nhiều

11 tháng 3 2017 lúc 17:33

Ô tô khởi hành từ A đến B hiết số thời gian là : 10 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 2 giờ 45 phút 

                                   2 giờ 45 phút = 2,75 giờ 

Vận tốc của ô tô là 154 : 2,75 = 56 ( km / giờ )

                                                                   Đáp số : 56 km/giờ

k cho mik nha , ai k mik mik lại !!!!

11 tháng 3 2017 lúc 17:30

Đi từ A đến B hết số thời gian là

   10 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 2 giờ 45 phút

                                                         = 2,75 giờ

 Vận tốc của ô tô là

    154 ÷ 2,75 = 56 ( km/giờ)

           Đáp số

9 tháng 3 2017 lúc 22:54

2/ Thời gian đi là: 10h15'-7h40'-20'=2h15'=2,25 (giờ)

Vận tốc là: v=90:2,25=40(km/h)

9 tháng 3 2017 lúc 22:50

Câu 1: 56km/h

Câu 2: 40km/h 

MÌnh ko chắc đâu.