Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

28 tháng 5 2020 lúc 7:01

Thời gian ô tô đi là: 

17 giờ 24 phút - 12 giờ 22 phút - 1 giờ 2 phút = 4 giờ 

Vận tốc tô tô đi là: 180 : 4 = 45 ( km/h)

Đáp số:...

27 tháng 5 2020 lúc 22:50

Nhanh nha

9 tháng 4 2016 lúc 15:24

Thời gian ô tô đi không nghỉ:

17 giờ 24 phút – 12 giờ 22 phút – 1 giờ 2 phút = 4 giờ

Vận tốc ô tô:

180 : 4 = 45 (km/giờ)

20 tháng 3 2017 lúc 13:24

tk cho mình nhé!

vận tốc là 45km/h

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
8 tháng 8 2021 lúc 9:04

Thời gian ô tô đi từ A đến B (không kể thời gian nghỉ là: 

\(180\div75=2,5\left(h\right)\)

Đổi: \(2,5h=2h30'\)

Ô tô khởi hành từ tỉnh A lúc: 

\(7h30'-2h30'-15'=4h45'\)

23 tháng 3 2015 lúc 17:25

                                                                        Bài Giải

                                                Thời gian ô tô đi :

                                                          15 giờ 57 phút - 1 giờ 22 phút - 10 giờ 35 phút =  4 giờ

                                                Vận tốc của ô tô :

                                                          180 * 4 =720 km /giờ

                                                                      Đáp số : 720 km/giờ

22 tháng 7 2015 lúc 14:06

Ô tô đó đi từ thành phố A đến thành phố B hết số thời gian là:

                     15giờ 57phút - 10giờ 35phút = 5giờ 22phút

Ô tô đó đi từ thành phố A đến thành phố B mà không tính thời gian nghỉ ăn trưa là:

                     5giờ 22phút - 1giờ 22phút = 4giờ

Vận tốc của ô tô đó là:

                     180 : 4 = 45(km/giờ)

                                Đáp số: 45km/giờ

45 km/giờ nha

ai tích mình tích lại

5 tháng 2 2019 lúc 9:01

Thời gian đi của ô tô không kể thời gian nghỉ ăn trưa là:

15 giờ 57 phút - 10 giờ 35 phút - 1 giờ 22 phút = 4 (giờ)

Vận tốc của ô tô là:

180 : 4 = 45 (km/giờ)

                 Đ/S: 45 km/giờ

Chúc bạn học tốt !!!

5 tháng 2 2019 lúc 9:01

Thời gian đi của ô tô không kể thời gian nghỉ ăn trưa là:

15 giờ 57 phút - 10 giờ 35 phút - 1 giờ 22 phút = 4 (giờ)

Vận tốc của ô tô là:

180 : 4 = 45 (km/giờ)

                 Đ/S: 45 km/giờ

Chúc bạn học tốt !!!

16 tháng 5 2020 lúc 13:32

720km

16 tháng 5 2020 lúc 13:33

nhầm45km