Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 15:56

Đoạn đường đi xe đạp là: 3 x 10 = 30 km

Đoạn đường đi xe gắn máy là: 70 - 30 = 40 km

Vận tốc đi xe gắn máy là: 40 : 2 = 20 km/h

     Đ/S: 20 km/h

( vận tốc = quãng đường : thời gian )

19 tháng 3 lúc 20:09

Thanks Nguyễn Khánh Hà nha 

2 tháng 4 2017 lúc 15:18

Quãng đường xe máy phải chạy:

126- (45x2)= 36 (km)

Vận tốc xe máy:

36:1,5= 24(km/h)

Đáp số: 24km/h

Xe máy ai chạy rùa thế.

2 tháng 7 2015 lúc 21:33

a) Trong 2 giờ đầu đi được số km là: 35 * 2 =70 (km)

b) Vận tốc của xe gắn máy là: (112 - 70) : 1.5 = 28 (km/giờ)

               Đ/S: a) 70 km ,  b) 28 km/giờ

                      

 

 

    

19 tháng 3 2017 lúc 20:21

a, 70 km/giờ

b, 28 km/giờ

k mình nha

6 tháng 5 2018 lúc 8:14

quãng đường xe máy chạy là

192 - ( 35 x 2 ) = 122 ( km )

vận tốc xe máy là

122 : 1,5 = 81,33333333 ( km/giờ )

Đ/s : .........

27 tháng 3 2022 lúc 15:12

Quãng đường đi xe ô tô dài: 35 x 2 = 70 (km)
=> Quãng đường đi xe gắn máy dài số km là: 
                 112 - 70 = 42 (km)
Vận tốc tính bằng giờ của xe máy là:
                 42 : 1,5 = 28 (km/h)

28 tháng 5 2021 lúc 12:59

a)

Quãng đường người đó đi ô tô là:

35 x 2 = 70 ( km )

Quãng đường người đó đi xe máy là:

112 - 70 = 42( km )

b)

Vận tốc của xe máy là:

42 : 1,5 = 28 ( km/giờ )

Đáp số: a) 42km

                b) 28km/giờ

8 tháng 4 2018 lúc 18:23

Người đó đi xe gắn máy được:

\(174-\left(40\cdot3\right)=54\)(km)

Vận tốc của xe máy là:

\(54:1,5=36\)(km/h)

HỌC TỐT!!!

8 tháng 4 2018 lúc 18:24

Trong 3 giờ đầu người đó đi xe lửa trong 3 giờ được quãng đường là :

40 x 3 = 120 ( km )

Trong 1,5 giờ đó người đó đi xe gắn máy  được quãng đường là :

174 - 120 = 54 ( km )

Vận tốc của xe máy là :

54 : 1,5 = 36 ( km/giờ )

Đáp số :36 km/giờ

26 tháng 4 2018 lúc 17:12

a) Quãng đường người đó đi được bằng ô tô là:

2 x 35 = 70 ( km)

Quãng đường người đó đi bằng xe máy là:

112 - 70 = 42 (km)

Đ/S        :..........

b) Đổi 90 phút = 1,5 giờ

Vận tốc của xe máy là:

42 : 1,5 = 28 ( km/giờ)

Đ/S       :.....................

26 tháng 4 2015 lúc 20:00

Quãng đường người đó đi bằg ô tô

 60 * 2 = 120 ( km )

Quãng đường còn lại

180 - 120 = 60 ( km )

Vận  tốc của xe máy

60 : 1,5 = 40 ( km / giờ )

 

 

 

18 tháng 4 2016 lúc 9:30

thang ngu co the ma deo biet lam