Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 3 lúc 17:57

số tiền người đó lãi là:

42000-30000=12000 đồng 

người đó lãi số phần trăm giá tiền so với giá mua vào là:

12000/3000 nhân [ko thấy dấu nhân trên bàn phím] 100=40%

                                           ĐS 40% 

20 tháng 3 lúc 10:33

Người đó lãi được:

\(\dfrac{42000-30000}{30000}=40\%\)

21 tháng 3 lúc 12:35

40%

21 tháng 3 lúc 12:39

40% nghe

10 tháng 9 2021 lúc 14:01

Cửa hàng đó lãi số tiền là :

25 000 - 20 000 = 5 000 ( đồng )

Cửa hàng đó lãi số phầm trăm là :

\(\frac{5000:20000\times100}{100}=25\%\)

Đáp số : .....................

7 tháng 1 2022 lúc 22:29

Giá bán hơn giá mua số tiền là:

25000 - 20000 = 5000 (đồng)

Cửa hàng đó đã được lãi số phần trăm so với ban đầu là:

5000 : 20000 = 0,25 = 25%

Đáp số: 25%

26 tháng 6 2016 lúc 9:06

Giải 3 câu đúng thì mình mới k

26 tháng 6 2016 lúc 8:56

Giúp mình nhé

a,                                             Người chủ cửa hàng lãi số phằn trăm so với giá mua là :

                                                                                                 100 : 75 - 100% = \(\frac{100}{3}\%\)

b,                                             Giá gốc của món hàng đó là :

                                                                                                  407000 : (100% + 10%) = 370000 (đồng)

                                                 Để lãi 15% so với giá gốc thì phải bán món hàng với giá :

                                                                                                   370000 x (100% + 15%) = 425500 (đồng)

24 tháng 12 2021 lúc 19:22

Ng đó lãi số tiền là: 50.000-40.000=10.000 đ

Ng đó lãi số tiền so với số tiền vốn là: 10.000:40.000=0,25=25%

                                                Đ/S:25%

7 tháng 5 2022 lúc 20:47

lãi 20 nghìn dễ mà em lớp 3

7 tháng 5 2022 lúc 20:49

ê

4 tháng 12 2015 lúc 18:47

Số tiền được lãi là:

     180000-160000=20(nghìn đồng)

Người đó được lãi là

     20:160x100=12,5%