Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 19:48

lần sau lấy được số lít dầu là :

4650 x 4/5 = 3720 ( lít dầu )

lúc đầu trong kho có số lít dầu là :

4650 + 3720 + 16300 = 24670 ( lít dầu )

19 tháng 3 lúc 19:47

ko bít đ ko nhưng đ s của mik là : 24670 lít

17 tháng 3 2022 lúc 8:15

 Lần sau lấy số.lít dầu là 

4508  ×  1/4  =  1127 ( l )

Lúc đầutrong kho óc số lít dầu là

16300  + 4508  + 1127 = 21935  (l)

Đ/S:.........

cả 2 lần lấy số lít lầ:

\(40600-26875=....\left(l\right)\)

tổng số phần là:

\(4+5=9\)(phần)

số dàu bán ngày 1 là:

bạn lấy cái ....kia cia 9 xong nhân 4,ngày còn lại tự tính nốt:>>ko tiện tính

21 tháng 3 2022 lúc 20:33
26875×4/5+40600 =21500+40600 =62100
7 tháng 3 2016 lúc 21:37

100000 lít xăng

Lần sau lấy ra số lít xăng là: 32850 x 1/3 = 10950 ( lít)

Tổng 2 lần lấy số lít xăng trong kho là:

32850 + 10950 = 43800 (lít)

Lúc đầu trong kho có số lít xăng là:

43800 + 56200 = 100000 (lít)

Đáp số: 100000 kg

11 tháng 3 2018 lúc 19:53

                                   Bài giải

          Lần thứ hai người ta lấy ra số lít dầu là :

                    32850 : 3 = 10950 ( lít )

          Lúc đầu trong kho có số lít dầu là :

                    56200 + 10950 + 32850 = 100000 ( lít )

                              Đáp số : 100000 lít.

6 tháng 5 2018 lúc 23:39

Lần thứ 2 lấy ra số lít dầu là:

32850:3=10950( l )

Lúc đầu kho có số dầu là:

56200+10950+32850=100000( l)

Đ/S: 100000 l dầu

21 tháng 5 2018 lúc 2:43

17 tháng 3 2018 lúc 20:46

số xăng lấy ra lần sau là:

32850 :3= 10950 (lít)

lúc đầu có số xăng là :

32850+10950+56200=100000(lít)

23 tháng 3 2022 lúc 19:10

h

8 tháng 3 2018 lúc 19:28

Lần sau lấy số lít xăng là:

       32850*1:3=10950(l xăng)

lấy tất cả số lít xăng là:

         32850+10950=43800(l xăng)

lúc đầu có tất cả số lít xăng là:

          43800+56200= 100000(lít xăng)

                                 đáp số :100000 l xăng