Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 20:11

nửa chu vi là :

500 : 2 =250(m)

cd: 3 phần

cr: 2 phần

tổng số phần bằng nhau là:

3+2=5(phần)

cd là:

250:5x3=150(m)

cr là:

250-150=100(m)

đs cd:150m

 

     cr:100m

19 tháng 3 lúc 20:12

rộng : 100 m

dài : 150 m

22 tháng 8 2016 lúc 11:30

Hiệu số phần bằng nhau là :

6 - 1  = 5 ( phần )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

15 : 5 = 3 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

3 + 15 = 18 ( m)

Đáp số : chiều rộng : 3m

              chiều dài : 15m

Bài 2 Nửa chu vi hình chữ nhật ban đầu là :
280:2=140(m)
Nửa chu vi hình chữ nhật sau là :
248 :2 = 124 (m)
Vì nửa chu vi là chiều dài + rộng nen chiều dài ban đầu hơn chiều dài sau là

140-124= 16 ( m )

Không biết đúng ko nữa  , nếu đúng cho mình 1 tích nha

18 tháng 8 2016 lúc 16:08

12875845184848

27 tháng 3 2018 lúc 11:55

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

64 : 2 = 32 ( m )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

( 32 - 8 ) : 2 = 12 (m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

12 + 8 = 20 ( m )

Đáp số :..........

27 tháng 3 2018 lúc 11:59

1 chiều rộng : 64 -8 / 2 = 28

2 chiều dài :64 - 28 = 36

  k nhé

31 tháng 3 2022 lúc 18:07

chiều rộng bằng 3/1 nhé mng

31 tháng 3 2022 lúc 18:27

chiều dài 80 cm

chiều rộng 40 cm

25 tháng 3 2015 lúc 20:59

nửa chu vi là :

350 : 2 = 175 m

tổng số phần bằng nhau là:

3+4 = 7

chiều dài là :

175 : 7 nhân 4 = 100 m

chiều rộng là 

175 - 100 = 7 

ĐS : chiều rộng 75 m , chiều dài 100 m

 

26 tháng 3 2015 lúc 18:01

 

                                                                                Giải  

                                             Nửa chu vi là: 350 : 2 = 175(cm)

                                 Ta có sơ đồ:

Chiều dài :     |-----------|-----------|----------|----------|     

Chiều rộng:   |------------|-----------|----------|                 

                           Tổng số phần bằng nhau là: 3+4= 7(phần)

                        Chiều dài là: 175 : 7 nhân 4= 100(m)

                      Chiều rộng là: 175 - 100 = 75 (m)

                                                      Đáp số : chiều dài: 100m

                                                                      chiều rộng : 75m

25 tháng 5 2022 lúc 21:51

a ) .

chiều rộng có độ dài là :

36 : 3 x 2 = 24 (m)

Chu vi mảnh đất  :

( 36 + 24 ) x 2 = 120 (m )

Diện tích mảnh đất : 36 x 24 = 864 ( m^2)

Chiều dài hình chũ nhật là :

120 : ﴾ 2 + 3 ﴿ x 3 = 72 ﴾ cm ﴿

Chiều rộng hình chữ nhật là :

120 ‐ 72 = 48 ﴾ cm ﴿

12 tháng 5 2016 lúc 9:27

nhanh lên mấy bk ơi

15 tháng 5 2022 lúc 19:12

Nữa chu vi là

350 : 2 = 175 (m)

Chiều dài là

175 : ( 3+4) x 4 = 100 (m)

Chiều rộng là

175 - 100 = 75 (m)

15 tháng 5 2022 lúc 19:13

Nửa chu vi:350:2=175m

Chiều dài:175:(3+4)x4=100m

Chiều rộng:175-100=75m

24 tháng 3 2017 lúc 20:41

Chiều dài : 54 m

Chiều rộng : 21 m

24 tháng 3 2017 lúc 20:49

Nửa chu vi hình chữ nhật là : 150 : 2 = 75 ( m )

Gọi chiều dài là a , chiều rộng là b 

a + b = 75

( a - 15 ) + ( b + 5 ) = a + b - 15 + 5 = a + b - 10 = 75 - 10 = 65

Vậy tổng chiều dài và chiều rộng lúc này là 65

chiều dài lúc này : 65 : ( 2 + 3 ) x 3 = 39 

chiều dài ban đầu là : 39 + 15 = 54

chiều rộng ban đầu là : 75 - 54 = 21

                        

24 tháng 4 2022 lúc 7:24

nữa chu vi là

350 : 2 = 175 (m)

chiều dài là

175 : ( 3+4) x 4 = 100 (m)

chiều rộng là

175 - 100 = 75 (m)

24 tháng 4 2022 lúc 7:26

Nửa chu vi là:

350 : 2 = 175 (m) 

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Chiều dài hình chữ nhật là:

175 : 7 x 3 = 75 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

175 - 75 = 100 (m)

Đáp số: Chiều dài: 75 m; Chiều rộng: 100 m.