Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 9:37

chiều dài cạnh đáy là

\(\dfrac{3}{5}\) x 3 = \(\dfrac{9}{5}\)  m

chu vi hình bình hành là

(\(\dfrac{9}{5}\)  + \(\dfrac{4}{5}\) ) x 2 =  \(\dfrac{26}{5}\)m

diện tích hình bình hành là

\(\dfrac{9}{5}\)x \(\dfrac{3}{5}\)= \(\dfrac{27}{25}\)m2

đs.....

17 tháng 4 2022 lúc 15:25

Cạnh đáy hình bình hành là:

3/5 x 2  = 6/5 (m)

Chu vi hình bình hành là:

3/5 x 2/5= 6/25 (m )

Diện tích hình bình hành là:

3/5x 6/5 =18/25 (m2)

       

Nửa chu vi là:

 1200:2=600(cm)

Đáy là:

 600:(4+1) x 2=240 cm)

Chiều cao là:

 240 :5=48 (cm)

Diện tích là

:400x48 = 19200(cm2)

nủa chu vi là

1200 : 2 =600 [cm]

cạnh đáy là

600: [4+1] x 2=240 [cm]

chiều cao là

240: 5=48[cm]

diện tích là

400 x 48 =19200 [ cm2 ]

20 tháng 2 2020 lúc 18:03

Nửa chu vi hbh : 64 : 2 = 32 (cm)

vẽ sơ đồ tổng hiệu => Cạnh đáy = (32+8)/2 = 20 (cm)

=> Chiều cao hbh: 20/2 = 10 (cm)

=> S hbh: 20 x 10 = 200 (cm2)

20 tháng 2 2020 lúc 18:12

nủa chu vi hình bình hành là : 64 : 2  = 32  ( cm ) 

 cạnh đáy là : ( 32 + 8 ) : 2 = 20 ( cm )

diện tích hình bình hành là: 20 x ( 20 : 2 ) = 200 (cm 2 )

24 tháng 7 2018 lúc 5:02

Nửa chu vi là: 420:2=210(cm)

Đáy là: 210:(2+1) x 2=140(cm)

Chiều cao là: 140:4=35(cm)

Diện tích là:140x35=4900(cm2)

2 tháng 1 2016 lúc 21:28

Chiều cao vườn hình bình hành đó là:
     132/3=44(m)
Cạnh bên vườn hình bình hành là:
     (132+44)/2=88(m)
Chu vi mảnh vườn là: 
     (132+44)*2=352(m)
Diện tích mảnh vườn hình bình hành là:
     132*44=5808(m2)
       Đ.s:C:
             S:

13 tháng 8 2021 lúc 16:07

Sơ đồ (tự vẽ)

Giá trị của một phần là :

104 : ( 1 + 3 ) = 26 (cm)

Chiều cao của hình bình hành là :

26 x 1 = 26 (cm)

Cạnh đáy của hình bình hành là:

26 x 3 = 78 (cm)

Diện tích hình bình hành đó là:

26 x 78 = 2028 ( cm2)

Đáp số: 2028 cm2

13 tháng 8 2021 lúc 16:10

Bài này làm theo dạng tổng tỉ nhé (mình lâu lắm rồi mình chưa làm dạng này nên là quên mất).
Sau khi bạn tìm cạnh đáy và chiều cao bằng cách dựa vào dạng tổng tỉ thì bạn sẽ lấy chiều cao nhân với cạnh đáy (là công thức tính diện tích hình bình hành đó bạn)
Chúc bạn học tốt :))