Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

3 tháng 9 2015 lúc 18:41

Nước dấm khô lại à?

Cách làm:

Hơ lên trên ngọn lửa thì phải. Mik không nhớ lắm

Cho hai số tự nhiên có tổng bằng 514. Tìm số bé, biết rằng nếu viết thêm chữ số 8 vào bên phải số bé thì được số lớn đã cho.Trả lời: Số bé là Một giá sách có 135 quyển sách ở trong hai ngăn. Sau khi chuyển 10 quyển sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới, rồi lại chuyển 15 quyển sách từ ngăn dưới lên ngăn trên thì ngăn trên có ít hơn ngăn dưới 35 quyển. Hỏi lúc đầu ngăn trên có bao...
Đọc tiếp

Cho hai số tự nhiên có tổng bằng 514. Tìm số bé, biết rằng nếu viết thêm chữ số 8 vào bên phải số bé thì được số lớn đã cho.
Trả lời: Số bé là 

Một giá sách có 135 quyển sách ở trong hai ngăn. Sau khi chuyển 10 quyển sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới, rồi lại chuyển 15 quyển sách từ ngăn dưới lên ngăn trên thì ngăn trên có ít hơn ngăn dưới 35 quyển. Hỏi lúc đầu ngăn trên có bao nhiêu quyển sách?
Trả lời: Ngăn trên có  quyển sách

Một lớp học có ba tổ học sinh cùng thu nhặt giấy vụn. Tổ 1 và tổ 2 thu được 2,53yến. Tổ 1 và tổ 3 thu nhặt được 36,2kg. Tổ 2 và tổ 3 thu nhặt được 0,245 tạ. Hỏi lớp đó thu nhặt được bao nhiêu ki – lô – gam giấy vụn?
Trả lời: Lớp đó thu nhặt được  kg

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 3 lần chiều dài. Chiều dài lớn hơn chiều rộng là 10 cm. Tính diện tích hình chữ nhật? 
 Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là 

10
23 tháng 11 2015 lúc 19:51

nhiu qua nhin hoa mat roi

22 tháng 11 2015 lúc 21:22

a) Sồ bé phải là số có hai chữ số --> số lớn là số có 3 chữ số

Từ bài ta cũng suy ra chữ số hàng đơn vị của số lớn là 8

gọi số bé là ab (gach đầu) thì số lớn là ab8

ab8 = 10.ab + 8

(10.ab + 8 )+ ab = 514 

11.ab = 506 --> ab = 46 (số bé)

-->Số lớn là 468

11ab = 514 - 8

 

 

 

 

31 tháng 8 2017 lúc 12:23

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

7 tháng 8 2016 lúc 7:28

Số 99 quay ngược lại thành 66

7 tháng 8 2016 lúc 7:17

số đó là 99 quay ngược lại thành 66

20 tháng 11 2015 lúc 11:49

Chu vi tờ giấy màu đỏ là :

         (9+5)x2=28(cm)

Cạnh tờ giấy màu xanh la:

       28:4=7(cm)

Diện tích tờ giấy màu xanh la:

            7x7=49(cm2)

                     Đáp số : 49cm2

 

 

             

 

20 tháng 11 2015 lúc 11:50

Chu vi tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ là :

( 9 + 5 ) x 2 = 28 ( cm2 )

=> Tờ giấy hình vuông màu xanh có chu vi là 28 cm

Cạnh của tờ giấy hình vuông màu xanh là :

28 : 4 = 7 ( cm )

Diện tích của tờ giấy màu xanh là :

7 x 7 = 49 ( cm2 )

       Đáp số : 49 cm2

12 tháng 11 2017 lúc 8:43

Câu một :Mỗi  cô bé được nhận 1,25 quả táo

12 tháng 11 2017 lúc 8:44

Thông báo : Lê Minh Dương đã nhận được 1 Ender Pearl

23 tháng 2 2022 lúc 19:57

TL

Số : 0 và 8

nha 

HT

23 tháng 2 2022 lúc 19:59

số 0 và 8 nha

16 tháng 8 2015 lúc 15:09

minh bổ sung thêm nha:222,444,666,888

6 tháng 4 2020 lúc 9:26

609,689,888,906,986,808