Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 13:36

Lan đi hết số giờ là: 9,30-6,15 bằng 3,15 giờ

Lan đi được là: 3x10+15 Bằng 3km 15 phút

19 tháng 3 lúc 14:01

Lan đi hết số giờ là: 9,30-6,15 bằng 3,15 giờ

Lan đi được là: 3x10+15 Bằng 3km 15 phút

24 tháng 3 2018 lúc 13:40

mọi người ơi!làm giùm mik bài toán này nhé mik đang rất cần.

23 tháng 2 2017 lúc 20:02

câu a) dễ mà

23 tháng 2 2017 lúc 20:04

Quên rùi

bai 1 : một người đi xe máy khởi hành từ tỉnh A lúc 6 giờ 30 phút và đến tỉnh B vào lúc 14 giờ . tỉnh A cách tỉnh B 144 km . tính vận tốc của xe máy biết dọc đường người ấy nghỉ 1 lần 2 giờ và một lần khác hết 1 giờ 30 phút .bài 2 :một vận động viên đạp xe đạp trên đường đua là một đường tròn với vận tốc 25,12km/giờ .anh ta đi trong 15 phút thì được một vòng tròn .tính bán...
Đọc tiếp

bai 1 : 

một người đi xe máy khởi hành từ tỉnh A lúc 6 giờ 30 phút và đến tỉnh B vào lúc 14 giờ . tỉnh A cách tỉnh B 144 km . tính vận tốc của xe máy biết dọc đường người ấy nghỉ 1 lần 2 giờ và một lần khác hết 1 giờ 30 phút .

bài 2 :

một vận động viên đạp xe đạp trên đường đua là một đường tròn với vận tốc 25,12km/giờ .anh ta đi trong 15 phút thì được một vòng tròn .tính bán kính đường tròn.

bai 3:

quãng đường từ A đến B dài 15 km .lúc 7 giờ 15 phút ,một người khởi hành từ A với vận tốc 5km/giờ để đến B .hỏi đến mấy giờ thì người ấy đến B

bai 4: một người đi xe máy từ nhà lên huyện với vận tốc 30km/giờ và đến huyện vào lúc 11 giờ .cho biết quãng đường từ nhà lên huyện dài 60km và dọc đường anh ta có nghỉ 40 phút .hỏi anh ta bắt đầu đi từ nhà lúc mấy giờ

bai 5 : một người đi xe đạp từ nhà ra thành phố với vận tốc 15 km/giờ và mất 3 giờ mới tới thành phố .nếu dùng xe máy từ nhà ra thành phố thì mất mấy giờ ,biết vận tốc xe đạp bằng 3/5 vận tốc xe máy ?

1
27 tháng 3 2016 lúc 17:08

ai giúp minh giai duoc het 5 bai toan thi minh se h cho nguoi do nhung phai dung het moi duoc co

8 tháng 5 2017 lúc 7:53

Đổi: 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ .

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ .

Quãng đường bác Tùng đi xe đạp từ nhà đến ga tàu hỏa là :

12 x 1,25 = 15 (km)

Quãng đường bác Tùng đi bằng tàu hỏa là :

40 x 2,5 = 100 (km)

Quãng đường bác Tùng đi từ nhà đến tỉnh A là :

100 + 15 = 115 (km)

Đáp số: 115 km

24 tháng 3 2018 lúc 14:16

cuối cùng cx chịu đăng ,qtt

22 tháng 6 2015 lúc 11:17

Từ 6 giờ đến 6 giờ 20 phút có: 6 giờ 20 phút-6 giờ=20 phút

Đổi: 20 phút=1/3 giờ

Trong khoảng thời gian 1/3 giờ, xe máy đã đi dược là: 45x1/3=15 (km)

Mỗi giờ ô tô gần xe máy là: 55-45=10 (km)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là: 1,5 (giờ)

Đổi: 1,5 giờ=1 giờ 30 phút

Ô tô đuổi kịp xe máy lúc: 6 giờ 20 phút+1 giờ 30 phút=7 giờ 50 phút

Địa điểm gặp nhau cách tỉnh B là: 165-55x1,5=82,5 (km)

ĐS: Ô tô đuổi kịp xe máy lúc: 7 giờ 50 phút

       Địa điểm gặp nhau cách B: 82,5 km

22 tháng 6 2015 lúc 13:27

Bài giải

Thời gian ô tô xuất phát từ A cách thời gian xe mày bắt đầu xuất phát từ A là :

6 giờ 20 phút - 6 giờ = 20 phút = \(\frac{1}{3}\)giờ

Từ khi ô tô bắt đầu xuất phát từ A thì xe máy đã đi được quãng đường dài :

\(45\times\frac{1}{3}=15\left(km\right)\)

Sau mỗi giờ, ô tô gần xe máy là :

55 - 45 = 10 ( km )

Thời gian chạy để hai xe ô tô và xe máy gặp nhau là :

15 : 10 = 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Hai xe gặp nhau vừa đúng :

6 giờ 20 phút + 1 giờ 30 phút = 7 giờ 50 phút

Chỗ gặp nhau cách tỉnh A quãng đường :

55 x 1,5 = 82,5 ( km )

Và, chỗ gặp nhau cách tỉnh B quãng đường :

165 - 82,5 = 82,5 ( km )

Kết luận : Ô tô đuổi kịp xe máy vừa đúng 7 giờ 50 phút. Và chỗ hai xe gặp nhau cách tỉnh B 82,5 km.

29 tháng 10 2017 lúc 7:52

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ ; 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ.

Quãng đường từ nhà bác Hùng đến ga tàu dài số ki-lô-mét là:

12 × 1,5 = 18 (km)

Quãng đường từ ga tàu đến tỉnh A dài số ki-lô-mét là:

40 × 2,75 = 110 (km)

Quãng đường từ nhà bác Hùng đến tỉnh A dài số ki-lô-mét là:

18 + 110 = 128 (km)

Đáp số: 128km.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 128.