Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

28 tháng 9 2015 lúc 11:54

0

ví dụ : 6 : 4 = 1 (dư 2)

vậy : 6 : 2 = 3 (dư 0)

4 tháng 7 2016 lúc 14:55

Vì số đó chia 4 dư 2 nên số đó là chẵn

Vì là chẵn nên số đó chia hết cho 2

Vậy số dư trong phép chia số đó cho 2 là 0

22 tháng 9 2015 lúc 8:45

Số tự nhiên đó có dạng 4k + 2 (k \(\in\) N)

Ta có :

4k + 2 = 2 . 2k + 2 = 2 . (2k + 1) chia hết cho 2

Vậy số dư trong phép chia số tự nhiên đó cho 2 là 0

22 tháng 9 2015 lúc 8:45

Số đó có dnjag: 4k + 2= 2(2k+1)

Chia 2 dư 0     

4 tháng 9 2015 lúc 20:43

Khi chia một số tự nhiên cho 4 được số dư là 2. Số dư trong phép chia số tự nhiên đó cho 2 là 0

4 tháng 9 2015 lúc 20:46

Mình đây vừa thi xong 300/300 Violympic vòng 1 nên tin đi