Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 14:18

Hô hấp tế bào là quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể.

đáp án là A

19 tháng 3 lúc 14:28

Hô hấp tế bào là quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể.

đáp án là A

25 tháng 2 lúc 23:11

Qúa trình tổng hợp:

Nguyên liệu: Nước, Carbondioxide, năng lượng `ATP`

Sản phẩm: Glucose, oxygen.

Qúa trình phân giải:

Nguyên liệu: Glucose, Oxygen

Sản phẩm: Năng lượng `ATP, ` Carbondioxide, Nước.

Tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào là 2 quá trình có biểu hiện trái ngược nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong đó, tổng hợp là quá trình các chất đơn giản đc sử dụng làm nguyên liệu tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp(protein , carbohydrate,lipid...) đồng thời tích lũy năng lượng dưới dạng hóa năng; còn phân giải là quá trình biến đổi các chất hữu cơ thành những chất đơn giản, đồng thời giải phóng năng lượng.

POP POP
POP POP CTVVIP
26 tháng 2 lúc 6:44

- Nguồn cung cấp năng lượng cho thực vật thực hiện quá trình quang hợp là năng lượng mặt trời (quang năng) được diệp lục ở lá cây hấp thụ.

- Các chất vô cơ đã được lá cây sử dụng để tổng hợp nên glucose trong quá trình quang hợp là nước và carbon dioxide.

- Dạng năng lượng đã được chuyển hóa trong quá trình quang hợp là năng lượng ánh sáng mặt trời (quang năng) thành năng lượng được tích trữ trong các hợp chất hữu cơ (hóa năng).

 
POP POP
POP POP CTVVIP
22 tháng 2 lúc 13:47

Nếu quá trình trao đổi chất và năng lượng gặp trục trặc thì sự cung cấp vật chất và năng lượng cho các hoạt động sống khác của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, tạo thành các bệnh như: suy dinh dưỡng, béo phì,…

POP POP
POP POP CTVVIP
22 tháng 2 lúc 23:22

Năng lượng của sinh vật lấy từ quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng.

- Ở thực vật: quá trình quang hợp.

- Ở động vật: quá trình tiêu hóa thức ăn.

POP POP
POP POP CTVVIP
22 tháng 2 lúc 15:27

- Năng lượng dùng cho các hoạt động sống của sinh vật được tạo ra nhờ quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ (chủ yếu là glucose).

- Quá trình đó diễn ra ở bên trong tế bào tại ti thể.

POP POP
POP POP CTVVIP
22 tháng 2 lúc 15:36

- Quang hợp ở cơ thể thực vật thường diễn ra chủ yếu ở lá cây.

- Thực vật thực hiện quá trình này bằng cách sử dụng năng lượng ánh sáng Mặt Trời, nước và khí carbon dioxide để tổng hợp chất hữu cơ cho cơ thể sử dụng và giải phóng oxygen ra ngoài môi trường.

POP POP
POP POP CTVVIP
22 tháng 2 lúc 13:48

- Tế bào có các hoạt động sống là: Cảm ứng, trao đổi chất, lớn lên, phân chia.

- Trong cơ thể đa bào, các tế bào nằm trong mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ và phối hợp với nhau để thực hiện các hoạt động sống → Khi tách tế bào ra khỏi cơ thể thì tế bào đó sẽ không thể tồn tại được.

POP POP
POP POP CTVVIP
24 tháng 2 lúc 19:06

- Phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động trong tế bào và cơ thể: Các hoạt động sống trong tế bào gồm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng, cảm ứng làm tế bào lớn lên, phân chia hình thành tế bào mới để giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng. Như vậy, các hoạt động sống ở cấp tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp cơ thể; các hoạt động sống ở cấp cơ thể điều khiển các hoạt động sống ở cấp tế bào.

- Chứng minh mối quan hệ giữa tế bào với cơ thể và môi trường: Tế bào và cơ thể có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trường. Cơ thể lấy từ môi trường ngoài oxygen, nước, chất dinh dưỡng đồng thời thải ra ngoài môi trường CO2 và chất thải đảm bảo cho tế bào, cơ thể có thể thực hiện được các hoạt động sống bình thường.