Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 5 lúc 8:56

số bé :38369

số lớn :383690

27 tháng 5 lúc 10:28

số bé : 38369

số lớn : 383690

27 tháng 7 2016 lúc 15:21

gọi số lớn là a; số bé là b(a,b\(\in\)N*)

theo bài ra ta có a - b =909(1)

                        a = b0 hay a =10b(2)

thay (2) vào (1)có 10b-b=909

                             9b = 909

                              b = 101

a = 101 + 909 =1010

vậy số lớn là 1010 ; số bé là 101

12 tháng 11 2016 lúc 9:57

Số bé là:

909:{10-1}=101

Số lớn là:

101+909=1010

k mình nhé!

16 tháng 12 2016 lúc 9:22

khó quá .

6 tháng 10 2021 lúc 20:43

dễ nhưng mà dài dòng

16 tháng 11 2015 lúc 17:52

1416 va 14160

16 tháng 11 2015 lúc 17:50

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé ta được số lớn=> Số lớn hơn số bé 10000 đơn vị.

Số lớn là:

( 15576 + 10000 ) : 2 = 12788

Số bé là:

15576 - 12788 = 2788

Đáp số: Số lớn: 12788; Số bé: 2788

24 tháng 1 2016 lúc 14:21

1560 và156 

Tick giùm nha !@

7 tháng 10 2017 lúc 19:41

dễ ẹt!!!!!!!!!

là 1560 và 156

11 tháng 9 2020 lúc 21:18

Số lớn gấp 10 lần số bé:

Hiệu số phần bằng nhau là:10-9=1( phần)

Số lớn là: 21402:9 nhân 10=23780

Đ/S:...

11 tháng 9 2020 lúc 21:22

Nếu viết thêm số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn,vậy số lớn gấp 10 lần số bé.(không chắc)

Đặt số bé là a,số lớn là b.

Ta có : b - a = 21402

b = 21402 : (10 - 1) x 10

b =   23780

Vậy a = 2378 , b = 23780.