Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

25 tháng 10 2021 lúc 21:08

ui cái này dễ mà,sao bn vẫn hỏi,hok dốt thế

21 tháng 3 lúc 15:27

18 tháng 4 2022 lúc 21:35

100N

18 tháng 4 2022 lúc 21:36

dùng vẽ hình trực tuyến lên các đoạn không bằng nhau

24 tháng 11 2021 lúc 17:27

undefined

Phương ngang.

Chiều từ trái sang phải.

Độ lớn: \(F=1500N\)

25 tháng 11 2021 lúc 18:39

Thank you 

21 tháng 3 2022 lúc 20:46

Chùi ui, bạn nào mà đọc đc thì nhớ comment đáp án nhóa! cảm ơn mấy bạn nhiều<3

21 tháng 3 2022 lúc 20:46

đây là nick khác của mình nhé!