Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 20:41

có số hs nữ là ;

35 : 5 x 3 = 21  ( hs )

số hs nam là :

35 - 21 = 14 (hs)

            ĐS ; 14 hs

tích cho mik điiiiiiiiiiiiiii màaaaaaaaaaaa

19 tháng 3 lúc 20:37

35!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

30 tháng 1 2017 lúc 21:21

Số học sinh trong đội văn nghệ là:

20 : \(\frac{2}{3}\) = 30 ( học sinh )

Số học sinh nam là: 

30 - 20 = 10 ( học sinh nam )

     Đáp số: 10 học sinh nam

30 tháng 1 2017 lúc 21:22


Đội văn nghệ của trường có số học sinh là:

20 : \(\frac{2}{3}\)= 30 ( học sinh )

Đội văn nghệ của trường có số học sinh nam là:

30 - 20 = 10 ( học sinh )

6 tháng 4 2015 lúc 18:14

số học sinh cả đội văn nghệ đó có là:

40 : 2/3 = 60 ( học sinh)

số học sinh nam đội văn nghệ đó có là:

60 - 40 = 20 ( học sinh)

đáp số : 20 học sinh nam

18 tháng 4 2015 lúc 11:46

Tổng số học sinh tham gia đội văn nghệ đó là:
40 : 2/3 = 60 (bạn)
Số bạn học sinh nam là:
60 - 40 = 20 (bạn)
Đáp số: 20 bạn
Like nha! ^.^

2 tháng 3 2017 lúc 19:53

Tổng số học sinh tham gia đội văn nghệ đó là:

40 : \(\frac{2}{3}\)= 60 (bạn)

Số bạn học sinh nam là:

60 - 40 = 20 (bạn)

Đáp số: 20 bạn 

18 tháng 3 lúc 8:35

Bài 9: Tổng số học sinh của dội văn nghệ là:

\(20:\dfrac{2}{3}=30\left(hs\right)\)

Số học sinh nam của đội văn nghệ:

\(30-20=10\left(hs\right)\) 

13 tháng 3 2017 lúc 20:40

                                 Bài giải

Số học sinh cả đội là :

      20 : 2/3 = 30 ( học sinh )

SỐ học sinh nam là :

     30 - 20 = 10 ( học sinh )

            Đáp số : 10 học sinh

13 tháng 3 2017 lúc 20:39

mình thấy dư bạn ạ

12 tháng 3 2016 lúc 17:43

10 thằng chứ mấy

23 tháng 12 2016 lúc 19:04

0 học sinh nam nha!

k cho mình với!

25 tháng 4 2015 lúc 15:05

so h/s ca doi van nghe do la:40:2/3=40(h/s)   ;so h/s nam ca doi van nghe do la 60-40=20(h/s)

25 tháng 4 2015 lúc 15:07

Giải

Phân số chỉ số học sinh nam là:

\(1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\)(học sinh)

Số học sinh nam của trường là:

40 : \(\frac{2}{3}x\frac{1}{3}=20\) (học sinh)

Đáp số: 20 học sinh nam

12 tháng 3 2017 lúc 20:43

bạn ơi hình như đè sai rùi không chia hết

12 tháng 3 2017 lúc 20:45

học sinh nữ là: