Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

14 tháng 5 2019 lúc 9:38

So sánh rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

14 tháng 9 2019 lúc 13:25

15 tháng 11 2018 lúc 18:39

đề bài là j z ???

15 tháng 11 2018 lúc 18:41

Ô trống cần điền là dấu ...................

13 tháng 4 2018 lúc 6:42

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 77: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 77: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

31 tháng 8 2017 lúc 20:03

Sai đề mà bn

31 tháng 8 2017 lúc 20:06

Sai đề rùi bạn ơi

Nếu sai thật thì tck nha bạn

18 tháng 1 2018 lúc 15:08

Lời giải chi tiết:

8 > 5 2 < 3 1 > 0 9 > 0
5 < 8 3 > 2 0 < 1 8 = 8
21 tháng 10 2018 lúc 14:49

Lời giải chi tiết:

28 < 31 84 < 90 54 < 50 + 5
65 > 64 72 = 72 25 = 20 + 5
23 < 32 48 > 39 86 < 80 + 7
11 tháng 5 2018 lúc 14:15

Lời giải chi tiết:

 

5 > 3 0 < 2 10 > 9 3 = 3
3 > 1 2 < 6 9 > 4 7 < 8
5 > 1 0 < 6 10 > 4 0 = 0
26 tháng 8 2016 lúc 15:06

\(23+23-11=22+23-10\)

\(56+21-15=21+56-15\)

\(44+44-22>46+41-26\)

26 tháng 8 2016 lúc 15:08

\(23+23-11>22+22-10\)

\(56+21-15=21+56-15\)

\(44+44-22>46+41-26\)

Câu kia sai đừng k 

5 tháng 7 2017 lúc 21:26

23 + 23 - 11 > 22 + 22 -10

56 + 21 - 15 = 21 + 56 - 15

44 + 44 - 22 > 46 + 41 - 26

5 tháng 7 2017 lúc 21:51

23 + 23 -11 > 22 + 22 - 10

56 + 21 - 11 = 21 + 56 - 15 

44 + 44 - 22  >  46 + 41 - 26