Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 8 2018 lúc 16:09

a) bicycle -...

b) pen box -.....................

c) ruler

d) computer-s. .......

18 tháng 8 2018 lúc 16:09

a bike

b, pencilcase

c ruler

d calculator

13 tháng 12 2021 lúc 20:05

trú mưa : rain shelter
ngã xe đạp : bike fall
đi đến rạp xiếc : go to the circus

13 tháng 12 2021 lúc 20:08

Google Dịch

8 tháng 5 2022 lúc 19:09

An Emergency: Trường hợp khẩn cấp

Giáng sinh: Christmas

Công chúa: Princess

lifeguard: Nhân viên cứu hộ Chỗ cứu hộ bể bơi:swimming pool rescue
8 tháng 5 2022 lúc 19:16

An Emergency: Trường hợp khẩn cấp

Giáng sinh: Christmas

Công chúa: Princess

lifeguard: Nhân viên cứu hộ Chỗ cứu hộ bể bơi:swimming pool rescue

22 tháng 5 2022 lúc 11:57

be/was/were:thì/là

begin/ began:.bắt đầu

come/came:đến

drive/ drove:lái(xe ô tô, buýt,...)

find / found:tìm thấy

get/ got:nhận

give/ gave:cho

grow/ grew:lớn lên

hide/ hid:dấu

keep/ kept:giữ

leave/ left:..rời đi

let/ let:.cho, cho phép

 

lie/ lay:nằm

 

22 tháng 5 2022 lúc 10:11

thì, là, ở.

bắt đầu

đến

lái (xe)

tìm thấy

lấy

đưa, tặng, biếu

trồng

trốn

giữ

rời di

để

nằm

14 tháng 10 2021 lúc 20:42

Nguồn:Google Dịch

what is he doing ?

he is playing kite

How old is he and what is his name?

he is 19 years old

What are his hobbies?

where's he from?

His hobby is reading books

he comes from you

14 tháng 10 2021 lúc 20:43

cảm ơn anh'yeu

4 tháng 10 2018 lúc 20:39

We go to the cinema together:

Chúng tôi đi cùng nhau đến rạp chiếu phim.

Chuc ban hoc tot!

4 tháng 10 2018 lúc 20:39

We go together to the cinema nha bạn

29 tháng 3 2020 lúc 12:04

Mai s eating cream very much

học giỏi

##

29 tháng 3 2020 lúc 12:13

Mai s eating ice cream

My bike is new and beautiful

He's cooking

10 tháng 3 2022 lúc 6:52

google dịch tài trợ:))

10 tháng 3 2022 lúc 6:52

có ai giải được không?lolang\(please \)