Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

14 tháng 2 2017 lúc 16:01

có tất cả 2015 phân số nhé !

15 tháng 2 2017 lúc 21:23

mình cũng vậy

30 tháng 10 2015 lúc 22:40

đáp án là 100. mình thi rồi

30 tháng 10 2015 lúc 22:43

Các phân số nhỏ hơn 1 mà tổng của tử số và mẫu số là 200 là các phân số như:

\(\frac{0}{200};\frac{1}{199};\frac{2}{198};\frac{3}{197};...;\frac{98}{102};\frac{99}{101}\)

Vậy các phân số thỏa mãn đề bài là:

               99 - 0 + 1 = 100 (phân số)

                     Đáp số: 100 phân số

 

 

30 tháng 10 2016 lúc 17:27

ko hiểu ý của bạn

10 tháng 1 2016 lúc 20:26

Ta có :

1/120 ; 2/60 ; 3/40 ; 4/30 ; 5/24 ; 6/20 ; 8/15 ; 10 /12

Vậy ta có tất cả 8 phân số bé hơn 1 có tích của tử số và mẫu số là 120!

TICK CHO MÌNH NHA

10 tháng 1 2016 lúc 20:44

sai roi Võ Hà Vy con nguoc lai nua.vay co cac so la 8*2=16

5 tháng 1 2016 lúc 11:26

số lớn nhất là

1006/1008

số bé nhất là

0/2014

có các số là

1008-0+1=1009

5 tháng 1 2016 lúc 11:26

kết quả : 2014 , tích nha !!

4 tháng 2 2017 lúc 15:58

Tu so be nhat la: 0

Tu so lon nhat la: 2016

Co tat ca so phan so la: ( 0 + 2016 ) : 1 + 1 = 2017 ( phan so )

                                                                   D/s : 2017 phan so

4 tháng 2 2017 lúc 16:03

Kết quả là: ( 0 + 2016 ) :1+ 1 =2017

nhé!