Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 12 2016 lúc 18:35

Ta có hình vẽ A B C D E x

a) Xét tam giác ACE và tam giác DCE, ta có:

AC=DC( giả thiết)

Góc ACE=Góc ECD (vì tia x là tia phân giác của góc C)

CE là cạnh chung 

Do đó: tam giác ACE=tam giác DCE (c-g-c)

b) Có vẻ như đề của bạn thiếu nên mình giúp bạn câu a) thôi nhé! ^^

24 tháng 12 2020 lúc 9:25

Xét △ACE và△DCE có 

AC=DC(giả thiết )

góc DCE =góc ACE (vì CE là phân giác của góc DAC)

CE:cạnh chung

=>△ACE=△DCE(c-g-c)

=>EA=ED(2 góc tương ứng)

vậy EA=ED

tự làm câu b nhé

8 tháng 12 2021 lúc 14:48

a: Xét ΔCAE và ΔCDE có 

CA=CD

\(\widehat{ACE}=\widehat{DCE}\)

CE chung

Do đó: ΔCAE=ΔCDE