Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 5 lúc 19:29

A. là từ đồng âm

Giải thích nghĩa:

Bay trong câu 1 là cái bay để xây dựng

Bay trong câu 2 chỉ 1 hoạt động của các loài chim

Hai từ này đều không liên quan với nhau nên là từ đồng âm.

27 tháng 5 lúc 19:30

Đúng thì tick nha

15 tháng 1 2022 lúc 11:01

Câu 23: Từ "bay" trong câu "Trời như một chiếc dù xanh bay mãi lên cao." và từ "bay" trong câu "Những con nhạn bay thành đàn trên trời cao." là hiện tượng:

B. đồng nghĩa 

Câu 25: Từ "sâu" nào sau đây đồng âm với từ "sâu" trong câu "Các hồ nước quanh làng như mỗi lúc một sâu hơn." ? chx chắc đr :)

A. chiều sâu

15 tháng 1 2022 lúc 11:04
Câu 23: ACâu 25: C
29 tháng 10 2021 lúc 9:14

a

29 tháng 10 2021 lúc 9:14

D

29 tháng 10 2021 lúc 9:12

a/ đồng âm
hình như vậy á

29 tháng 10 2021 lúc 9:12

Câu hỏi 9: Từ "thu" trong "thu chi" và "mùa thu" quan hệ với nhau là từ?

a/ đồng âm           b/ đồng nghĩa       c/ trái nghĩa          d/ nhiều nghĩa

14 tháng 11 2021 lúc 14:16

a. Từ đồng âm

b. Từ nhiều nghĩa ( nghĩa gốc )

c. Từ nhiều nghĩa ( nghĩa chuyển )

d. Từ nhiều nghĩa ( nghĩa chuyển )

14 tháng 11 2021 lúc 14:16

may quá lấy lại được acc 

2 tháng 10 2021 lúc 18:01

từ đồng âm

 

5 tháng 10 2021 lúc 15:54

Từ đồng âm 

2 tháng 1 2022 lúc 20:04

b

2 tháng 1 2022 lúc 20:05

b

8 tháng 11 2021 lúc 15:57

C

8 tháng 11 2021 lúc 15:57

Từ đồng âm