Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Câu 1. Ý nào không đúng khi nói về vị trí giới hạn của châu Phi?

A. Phần đất liền kéo dài từ 370B đến 350N.

B. Đường xích đạo chạy qua gần chính giữa châu lục

C. Đường bờ biển ít bị chia cắt nên châu Phi ít bán đảo và vịnh biển.

D. Phần đất liền tiếp giáp với châu Âu.

Câu 2. Ý nào không đúng khi nói về khoáng sản ở châu Phi?

A. Khoáng sản châu Phi rất phong phú và đa dạng

B. Phân bố chủ yếu ở phía bắc và phía nam châu lục

C. Các khoáng sản quan trọng nhất: đồng, vàng, u-ra-ni-um, kim cương, dầu mỏ,...

D. Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Câu 3. Khoáng sản phía Bắc của châu Phi chủ yếu là:

A. Sắt, dầu mỏ, phôt-pho-ri, khí tự nhiên

B. Vàng, kim cương, crôm

C. Cô ban, đồng, vàng                     

 D. Man-gan, vàng, kim cương

Câu 4. Ven vịnh Ghi-nê của châu Phi chủ yếu có:

A. Sắt, dầu mỏ, phôt-pho-rit                          B. Vàng, kim cương, crôm, niken

C. Man-gan, vàng, kim cương, dầu mỏ        D. Cô ban, đồng, vàng, dầu mỏ            

Câu 5. Phía nam của châu Phi chủ yếu có:

A. Sắt, dầu mỏ, phôt-pho-rit, khí tự nhiên                 

B. Vàng, kim cương, crôm, niken, dầu mỏ, khí tự nhiên

C. Cô ban, đồng, vàng, crôm, thiếc, dầu mỏ, khí tự nhiên                          

D. Man-gan, sắt, vàng, kim cương, niken, cô ban, crôm, thiếc                          

Câu 6. Đặc điểm nào không đúng khi mô tả địa hình của châu Phi?

Gần như toàn bộ châu lục là một khối cao nguyên khổng lồ cao TB 750m

Chủ yếu là các sơn nguyên xen với các bồn địa thấp

Nhiều núi cao và đồng bằng thấp.

Phía Đông nhiều thung lũng sâu, nhiều hồ dài và hẹp.

Câu 7. Dãy núi nào nằm ở Bắc Phi?

      A. Dãy Thiên Sơn                                      B. Dãy Hi-ma-lay-a

      C. Dãy Át-lát                                              D. Dãy Hoàng Liên Sơn

Câu 8. Dãy núi  nào nằm ở phía nam lãnh thổ châu Phi?

A. Hoàng Liên Sơn                                  B. Đrê-ken-bec                                       

C. Thiên Sơn                                 D. Hin-đu-cuc

Câu 9. Châu Phi không có đới khí hậu nào?

Khí hậu cực và cận cực.                   B. Khí hậu cận nhiệt.

C. Khí hậu cận xích đạo.                       D. Khí hậu xích đạo.

Câu 10. Ý nào không đúng khi nói về đặc điểm khí hậu châu Phi?

     A. Khí hậu cận nhiệt mùa đông ấm, ẩm, mưa nhiều, mùa hạ khô, nóng.

     B. Lạnh giá bậc nhất thế giới, nước đóng băng quanh năm.                        

     C. Khí hậu nhiệt đới ở Bắc Phi rất khô và nóng, Nam Phi ẩm và đỡ nóng hơn.

     D. Khí hậu xích đạo nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm

Câu 11. Đặc điểm không đúng với khí hậu châu Phi?

A. Khí hậu cận nhiệt mùa đông ấm, ẩm, mưa nhiều

Khí hậu cận xích đạo chịu tác động của gió mùa.

C. Khí hậu cực và cận cực lạnh giá quanh năm.                        

D. Khí hậu xích đạo nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm

Câu 12. Hệ thống sông nào không thuộc châu Phi?

A. Sông Công-gô                                        B. Sông Nin

C. Sông Rai-nơ                                           D. Sông Dăm-be-di

Câu 13. Con sông nào thuộc lãnh thổ châu Phi?         

     A. Sông Đa-nuyp                                            B. Sông Lê-na

     C. Sông Xê-nê-gan                                        D. Sông A-mua

Câu 14. Hệ thống sông nào thuộc châu Phi?

A. Sông Bra-ma-put                                        B. Sông Ô-bi                                                           

C. Sông Xê-xan                                               D. Sông Ni-giê

Câu 15. Châu Phi không có hồ nào?

     A. Hồ Ban-khat                                          B. Hồ Tan-ga-ni-ca

     C. Hồ Vích-to-ri-a                                      D. Hồ Sát

Câu 16. Năm 2020, số dân châu Phi chiếm khoảng bao nhiêu % dân số thế giới?

     A. 15%                    B. 16%                C. 17%                  D. 21%.

Câu 17. Dân số châu Phi tăng nhanh từ:

     A. Thời kì 2015-2020                          B. những năm 50 của thế kỉ XVIII

     C. những năm 50 của thế kỉ XIX         D. những năm 50 của thế kỉ XX         

Câu16. Năm 2020, số dân châu Phi chiếm khoảng

A. 1 240 triệu người.                    B. 1 340 triệu người.

C. 1 430 triệu người.                    D. 1 540 triệu người.

Câu 17. Nguyên nhân dẫn đến xung đột quân sự ở châu Phi:

A. Do mâu thuẫn giữa các bộ tộc, cạnh tranh về tài nguyên thiên nhiên

B. Do hạn hán triền miên, thời tiết khô nóng.

C. Dân số tăng quá nhanh, cao gấp hơn 2 lần trung bình thế giới.                      

D. Do phải phụ thuộc vào lương thực viện trợ của thế giới.

Câu 18. Châu Phi có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới, năm 2020 tỉ lệ là:

A. 1,2%                     B, 2,54%                               C. 2,62%              D, 2,73%

Câu 19. Di sản lịch sử nào không phải của châu Phi?

A. Chữ việt tượng hình                                      B. Giấy Pa-pi-rút

C. Kim tự tháp                                                   D. Tháp Alcazar

Câu 20. Di sản lịch sử nào không phải của châu Phi?

A. Angkor Wat                                                B. Giấy Pa-pi-rút

C. Chữ việt tượng hình                                  D. Kim tự tháp

0
20 tháng 12 2021 lúc 10:25

B

5 tháng 1 2022 lúc 7:27

c và b

17 tháng 12 2021 lúc 22:11

C

18 tháng 12 2021 lúc 10:58

C

1 tháng 5 2022 lúc 14:20

23a24a

1 tháng 5 2022 lúc 14:20

A

A

13 tháng 12 2021 lúc 21:13

C

13 tháng 12 2021 lúc 21:13

C

 

13 tháng 12 2021 lúc 17:11

Câu 6 : - Địa hình châu Phi khá đơn giản. Có thể coi toàn bộ lục địa là một khối cao nguyên khổng lồ với độ cao trung bình 750m ; trên đó chủ yếu là các sơn nguyên xen các bồn địa thấp. Châu Phi có rất ít núi cao và đồng bằng thấp.

Câu 7 : 

 Địa hình châu Phi khá đơn giản. Có thể coi toàn bộ lục địa là một khối cao nguyên khổng lồ với độ cao trung bình 750m ; trên đó chủ yếu là các sơn nguyên xen các bồn địa thấp. Châu Phi có rất ít núi cao và đồng bằng thấp.

Câu 8 : 

Các khoáng sản quan trọngNơi phân bố
+ VàngTrung Phi, các cao nguyên Nam Phi
+ Kim cươngCác cao nguyên Nam Phi
+ CrômCác cao nguyên Nam Phi
+ UraniumCác cao nguyên Nam Phi
+ Đồng, chìCác cao nguyên Nam Phi
+ Dầu khíĐồng bằng ven biển Bắc Phi và Tây Phi
+ Phốt phátCác cao nguyên Nam Phi

 

13 tháng 12 2021 lúc 17:13

cảm ơn bạn

 

7 tháng 12 2016 lúc 22:30
Khoáng sản quan trọngPhân bố
Dầu mỏ, khí đốtĐồng bằng ven biển Bắc Phi và Tây Phi
SắtGần dòng biển nóng ở Nam Phi và Tây Phi
Vàng Khu vực Trung Phi, các cao nguyên Nam Phi
Kim cương, đồng, uraniumCác cao nguyên Nam Phi

 

Câu 1. Lượng mưa trung bình năm dưới 200mm phân bố ở:   A. Bắc Phi và rìa phía Tây Nam của châu Phi.   B. Cực Nam của châu Phi và phía Bắc của vịnh Ghi-nê.   C. Hoang mạc Xa-ha-ra và hoang mạc Na-mip.   D. Tây Phi, Trung Phi và rìa phía đông của châu Phi.Câu 2. Môi trường xích đạo ẩm phân bố chủ yếu ở:   A. Phía Bắc và phía Nam của châu Phi.   B. Phần cực Bắc và cực Nam của châu Phi.   C. Bồn địa Công-gô và miền duyên hải...
Đọc tiếp

Câu 1. Lượng mưa trung bình năm dưới 200mm phân bố ở:
   A. Bắc Phi và rìa phía Tây Nam của châu Phi.
   B. Cực Nam của châu Phi và phía Bắc của vịnh Ghi-nê.
   C. Hoang mạc Xa-ha-ra và hoang mạc Na-mip.
   D. Tây Phi, Trung Phi và rìa phía đông của châu Phi.

Câu 2. Môi trường xích đạo ẩm phân bố chủ yếu ở:
   A. Phía Bắc và phía Nam của châu Phi.
   B. Phần cực Bắc và cực Nam của châu Phi.
   C. Bồn địa Công-gô và miền duyên hải phía Bắc vịnh Ghi-nê.
   D. Sơn nguyên Đông Phi, Bồn địa Ninh Thượng và Bồn địa Sát.
Câu 2. Châu Phi là châu lục lớn thứ:
   A. 1   B. 2
   C. 3   D. 4
Câu 3. Châu Phi có khí hậu nóng do:
   A. Đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến.
   B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến.
   C. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc.
   D. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ.
Câu 4. Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là:
   A. Ít bán đảo và đảo.
   B. Ít vịnh biển.
   C. Ít bị chia cắt.
   D. Có nhiều bán đảo lớn.

0
Câu 1. Cây công nghiệp có vai trò quan trọng nhất ở châu Phi là A. Cà phê B. Cao su C. Cọ dầu D. Ca cao Câu 2. Châu lục nào trên thế giới hầu như không có hoang mạc? A. Châu Phi. B. Châu Âu. C. Châu Mĩ. D. Châu Á. Câu 3. Để biết được nơi nào đông dân, nơi nào thưa dân trên thế giới, người ta thường dựa vào A. Số dân B. Diện tích C. Mật độ dân số D. Điều kiện tự nhiên Câu 4. Sự biến...
Đọc tiếp

Câu 1. Cây công nghiệp có vai trò quan trọng nhất ở châu Phi là A. Cà phê B. Cao su C. Cọ dầu D. Ca cao Câu 2. Châu lục nào trên thế giới hầu như không có hoang mạc? A. Châu Phi. B. Châu Âu. C. Châu Mĩ. D. Châu Á. Câu 3. Để biết được nơi nào đông dân, nơi nào thưa dân trên thế giới, người ta thường dựa vào A. Số dân B. Diện tích C. Mật độ dân số D. Điều kiện tự nhiên Câu 4. Sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa không phải do tác động của nhân tố nào sau đây? A. Các đợt khí lạnh. B. Các đợt khí nóng. C. Gió Tây ôn đới. D. Dải hội tụ nhiệt đới. Câu 5. Những nơi tập trung đông dân nhất trên thế giới là những nơi có A. Điều kiện sống thuận lợi B. Khí hậu thuận lợi C. Đất đai màu mỡ D. nguốn nước dồi dào Câu 6. Chiếm diện tích lớn nhất ở đới ôn hòa là A. Môi trường ôn đới hải dương. B. Môi trường ôn đới lục địa. C. Môi trường hoang mạc. D. Môi trường Địa Trung Hải. Câu 7. Đây không phải là cách các loài bò sát và côn trùng thích nghi với khí hậu nắng nóng ở môi trường hoang mạc ? A. Ngủ đông. B. Vùi mình trong cát C. Kiếm ăn vào ban đêm. D. Trốn trong các hốc đá. Câu 8. Đại bộ phận lãnh thổ của châu Phi A. Trải ra hai bên đường Xích đạo B. Trải ra hai bên chí tuyến Bắc C. Trải ra hai bên chí tuyến Nam D. Nằm giữa 2 chí tuyến Câu 9. Nền kinh tế châu Phi đang phát triển theo hướng A. Hướng ra xuất khẩu B. Đẩy mạnh công nghiệp hóa C. Chuyên môn hóa phiến diện D. Xây dựng một cơ cấu toàn diện Câu 10. Tốc độ đô thị hóa ở châu Phi khá nhanh nhưng không tương xứng với: A. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. B. Trình độ phát triển công nghiệp. C. Sự tăng trưởng của nền kinh tế D. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Câu 11. Ở châu Phi, núi cao tập trung ở A. Phía Bắc vịnh Ghi-nê B. Vùng Tây Bắc và Đông Nam C. Trên sơn nguyên Ê-ti-ô-pi-a D. Vùng Trung Phi, dọc hai bên đường xích đạo Câu 12. Đây không phải là đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm? A. Lượng mưa trung bình năm lớn. B. Chênh lệch nhiệt độ trong năm rất nhỏ. C. Nhiệt độ trung bình năm thấp. D. Càng gần xích đạo lượng mưa càng giảm. Câu 13. Nguyên nhân chủ yếu hình thành nên các hoang mạc ở vùng trung tâm châu Á và Ô-x trây-li-a A. Vị trí nằm cách xa biển B. Dòng biển lạnh chạy ven bờ C. Gió tín phong khô nóng thổi quanh năm D. Bề mặt địa hình là các cao nguyên rộng lớn Câu 14. Nguyên nhân nào sau đây đã quy định tính chất nóng ẩm quanh năm của đới nóng? A. Diện tích rừng rậm lớn. B. Vị trí địa lí, diện tích đại dương lớn. C. Khu vực có gió Tín phong thổi quanh năm. D. Diện tích lục địa lớn, có địa hình đón gió ẩm. Câu 15. Phần lớn hoang mạc nằm dọc theo …… và giữa đại lục Á – Âu. A. 2 vòng cực. B. 2 đường chí tuyến. C. chí tuyến Bắc, vòng cực Bắc. D. chí tuyến Nam, vòng cực Nam. Câu 16. Lục địa nào gồm 2 châu lục? A. Á - Âu. B. Phi. C. Bắc Mĩ. D. Nam Cực. Câu 17. Nội dung nào sau đây không phải cách thích nghi của động vật ở hoang mạc ? A. Tăng cường dự trữ nước. B. Tự hạn chế sự mất hơi nước. C. Tăng cường dự trữ chất dinh dưỡng. D. Có lớp mỡ dày, lớp lông dày hoặc không thấm nước. Câu 18. Ở châu Phi, rừng rậm nhiệt đới tập trung chủ yếu ở hai bên Xích đạo vì A. Vùng không chịu ảnh hưởng của các hoang mạc lớn B. Đây là vùng có mưa vào mùa đông, mùa hạ nóng khô C. Đây là vùng có khí hậu xích đạo nóng và mưa quanh năm D. Vùng chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng nên mưa nhiều Câu 19. Tại sao rừng rậm xanh quanh năm có nhiều tầng cây ? A. Do đất trong rừng nghèo dinh dưỡng, thường xuyên bị rửa trôi. B. Do trong rừng không đủ nhiệt độ và độ ẩm cho cây cối sinh trưởng. C. Do nhiều loài cây sinh trưởng mạnh, chiếm hết diện tích của các loài còn lại. D. Do mỗi loài cây thích hợp với điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm khác nhau. Câu 20. Trên thế giới có …… châu lục. A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

1
12 tháng 1 2022 lúc 6:50

=000 đăng bài có tâm chứ bạn