Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

22 tháng 12 2022 lúc 21:12

1 ô tô chở số tấn hàng là : 
42 : 5 = 8,4 (tấn )
126 tấn hàng cần số ô tô là :
126 : 8,4 = 15 (xe )

Đáp số : 15 xe 
Tick nha

23 tháng 11 2021 lúc 9:47

\(BC=AC-AB=60\left(km\right)\\ \Rightarrow\%_{\dfrac{s_{BC}}{s_{AB}}}=\dfrac{60}{80}\times100\%=75\%\)

chúc em thành công trong bài kiểm tra này và được 10 điểm để lên đỉnh olypia 

k cho anh nha

Chúc bn thi tốt , mà mai lớp 5 thi j

24 tháng 12 2021 lúc 7:55

bạn có thể trả lời câu hỏi của  LỚP 4A7 PHƯƠNG CUTE , LÊ NHƯ QUỲNH VÀ CÁC BẠN KHÁC Ở PHẦN BẢNG XẾP HẠNG

24 tháng 12 2021 lúc 13:53

cảm ơn bạn nhìu

18 tháng 1 2022 lúc 15:25

\(S=\dfrac{18+27}{2}\cdot14=45\cdot7=315\left(cm^2\right)\)

23 tháng 2 2020 lúc 10:16

Help me!!!!

23 tháng 2 2020 lúc 10:19

Ai làm nhanh và đúng mik k liền nha

28 tháng 8 2021 lúc 20:52

Ta có: \(x\cdot62+x\cdot21=1909\)

\(\Leftrightarrow x\cdot83=1909\)

hay x=23

28 tháng 8 2021 lúc 20:52

62x + 21x = 1909

<=> 83x = 1909

<=> x = \(\dfrac{1909}{83}\) = 23

11 tháng 4 2018 lúc 19:13

Vận tốc xe thứ nhất là: 1: 6 = 1/6 (quãng đường/h) 

Vận tốc xe thứ hai là: 1 : 4 = 1/4 (quãng đường/h) 

Tổng vận tốc hai xe là: 1/6 + 1/4 = 5/12 (quãng đường/h) 

Hai xe sẽ gặp nhau sau: \(\frac{1}{\frac{5}{12}}=\frac{12}{5}\left(h\:\right)\)

12/5h = 2h24'

11 tháng 4 2018 lúc 19:16

Có đúng ko vậy bạn