Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

22 tháng 6 2018 lúc 6:27

5 = 1.22 + 0.2 + 1 = 101(2).

6 = 1.22 + 1.2 + 0 = 110(2).

9 = 1.23 + 0.22 + 0.2 + 1 = 1001(2).

12 = 1.23 + 1.22 + 0.2 + 0 = 1100(2).

29 tháng 9 2017 lúc 14:53

5 = 5 : 2 : 2 : 2 = 101(2)

6 = 6 : 2 : 2 : 2 = 110(2)

9 = 9 : 2 : 2 :2 :2 = 1001(2)

12 = 12 : 2 : 2 : 2 : 2 = 1100(2)

14 tháng 11 2018 lúc 2:54

100(2) = 1.22 + 0.2 + 0 = 4

111(2) = 1.22 + 1.2 + 1 = 4 + 2 + 1 = 7

1010(2) = 1.23 + 0.22 + 1.2 + 0 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10

1011(2) = 1.23 + 0.22 + 1.2 + 1 = 8 + 2 + 1 = 11

26 tháng 7 2020 lúc 22:29

Gọi số hàng là a, ta có:

a thuộc ƯCLN(96;120;72)

Ta có: 

96= 25x3

120= 23x3x5

72= 23x32

=> ƯCLN (96;120;72): 23x3=24

Vậy có thể phân công HS đứng thành ít nhất 24 hàng

Ok nha <3

24 tháng 12 2015 lúc 17:17

bạn tham khảo câu hỏi tương tự nhé

14 tháng 12 2017 lúc 20:12

Gia su so can tim la x

neu x chia het cho hai hoac nhieu so nao do va x nho nhat thi x la BCNN cua cac so do

neu nhieu so nao do chia het cho x va x lon nhat thi x la UCLN cua cac so do

P/s tham khao nha