Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

29 tháng 7 2015 lúc 11:42

tất cả có 16 đội

pải ko đúng thì cho ****

26 tháng 9 2015 lúc 16:45

Trận thắng 3 điểm, trận hòa 2 điểm (vì mỗi đội được 1 điểm).
số trận thắng-thua gấp đôi số trận hòa
Tổng số điểm là 176 điểm.
Tỉ số điểm cho trận thắng-thua và hòa là:  (3x2) / (2x1) = 3/1
Tổng số phần bằng nhau:
1 + 3 = 4 (phần)
Số điểm cho các đội hòa là:
176 : 4 = 44 (điểm)
Số trận hòa là:
44 : 2 = 22 (trận)
Số điểm cho các trận thắng thua là :
176 – 44 = 132 (điểm)
Số trận thắng thua là :
132 : 3 = 44 (trận)
Tổng số các trận đấu là :
22 + 44 = 66 (trận)

Do k là số đội nên số trận đấu sẽ là :
k x (k-1) : 2
Ta được :
k x (k-1) : 2 = 66
k x (k-1) = 66x2 = 132
Do k và (k-1) là 2 số tự nhiên liên tiếp và 132 = 12 x 11
nên k = 12                               (Hay có 12 đội thi đấu.)

11 tháng 5 2016 lúc 22:04

bạch đằng :208 em Chiến thắng: 260 em

11 tháng 5 2016 lúc 22:07

trường bạch đằng có số em học sinh là:

468: ( 4+5) *4=208 (em)

trường chiến thắng có số em học sinh là:

468 - 208=260 ( em)  

6 tháng 5 2022 lúc 17:12

Tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng là:

19 : 20 = 0,95 = 95 %

Đs : 95%

6 tháng 5 2022 lúc 17:13

Tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng là:

                                         19:20=95%

                                         Đáp số: 95%

18 tháng 6 2019 lúc 14:05

thắng 9 trận và thua 6 trận

đội nhận 36 triệu nghĩa là thắng nhiều hơn thua 3 trận (a-b=3)

mà tổng đội đấ đấu 15 trận (a+b=15) 

dạng toán khi biết tổng và hiệu 

Đội nhận 36 triệu nghĩa là đội thắng nhiều hơn thua 3 trận

(a-b=3 triệu)

Tổng đội đấu 15 trận 

(a+b=15)

.... bn chỉ cần thực hiện theo cách thức tổng hiệu thôi nha 

25 tháng 1 2018 lúc 20:20

số cây mai và thắng trồng được là

(12 + 4) : 2 = 8(cây)

số cây thắng trồng được là

8 : 8 x 5 = 5(cây)

12 tháng 2 2017 lúc 16:07

TH1: 7 ván hòa-> có 1 cách đấu.
TH2: 1 ván thắng, 6 ván hòa -> có 7C1.6C6=7 cách đấu. 7C1 là tổ hợp chập 1 của 7.
TH3: 2 ván thắng, 5 ván hòa-> có 7C2.5C5=21 cách đấu.
TH4: 3 ván thắng, 4 ván hòa.-> có 7C3.4C4 cách.
TH5: 4 ván thắng. 
TH5A: đấu 4 ván->4 ván thắng liền nhau->có 1 cách.
TH5B: đấu 5 ván-> ván cuối cùng phải là ván thắng còn 4 ván kia bất kì (có3 thắng, 1 ván hòa) -> có 4C3.1C1 cách.
TH5C: đấu 6 ván (4thắng,2 hòa) -> ván cuối cùng phải là ván thắng. -> có 5C3.2C2 cách.
TH5D: đấu 7 ván (4 thắng, 3 hòa) -> có 6C3.3C3 cách.

26 tháng 12 2018 lúc 14:40

TH1: 7 ván hòa-> có 1 cách đấu. TH2: 1 ván thắng, 6 ván hòa -> có 7C1.6C6=7 cách đấu. 7C1 là tổ hợp chập 1 của 7. TH3: 2 ván thắng, 5 ván hòa-> có 7C2.5C5=21 cách đấu. TH4: 3 ván thắng, 4 ván hòa.-> có 7C3.4C4 cách. TH5: 4 ván thắng. TH5A: đấu 4 ván->4 ván thắng liền nhau->có 1 cách. TH5B: đấu 5 ván-> ván cuối cùng phải là ván thắng còn 4 ván kia bất kì (có3 thắng, 1 ván hòa) -> có 4C3.1C1 cách. TH5C: đấu 6 ván (4thắng,2 hòa) -> ván cuối cùng phải là ván thắng. -> có 5C3.2C2 cách. TH5D: đấu 7 ván (4 thắng, 3 hòa) -> có 6C3.3C3 cách

18 tháng 11 2016 lúc 21:03

Sửa lại cái đề cho hợp lí :

Nam,Cường và Tiến chung nhau mua một quả bóng .Cường góp số tiền bằng 1/2 tổng số tiền của 2 bạn góp . Nam góp số tiền bằng 1/3 tổng số tiền 2 bạn kia góp. Tiến góp của 3 bạn 15.000 đồng . Tính tiền góp của mỗi người ?

Vì Cường góp 1/2 tổng số tiền của 2 bạn góp 

Nên số tiền Cường góp là : 15 000 : (1 + 2) = 5 000 đ

Vì Nam góp số tiền bằng 1/3 tổng số tiền 2 bạn kia góp

Nên số tiền Nam góp bằng 1 phần thì số tiền hai bạn kia góp sẽ bằng 3 phần.

Số tiền Nam góp là : 15 000 : (3 + 1) = 3 750 đồng

Số tiền Cường góp : 15 000 - (3 750 + 5 000) = 6 250 đồng