Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 15:53

Nếu 1 người làm thì xong trong :

18 x 5 = 90 ( ngày )

30 người làm xong đoạn đường đó trong:

90 : 30 = 3 ( ngày )

19 tháng 3 lúc 15:53

30 người làm trong : 

5:(30:18)=3 ngày

17 tháng 10 2021 lúc 20:46

 vrggdfrtbv nffbc

19 tháng 9 2015 lúc 15:04

30 người làm xong đoạn đường đó trong :

                    18 . 5 : 30 = 3 ( ngày )

                          Đáp số : 3 ngày

19 tháng 9 2015 lúc 15:08

lay 18x5 roi chia 30 la ra ngay

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
24 tháng 10 2021 lúc 14:24

Coi lượng công việc mỗi người làm trong một ngày là một công. 

Để hoàn thành công việc đó cần số công là: 

\(18\times5=90\)(công) 

\(30\)người làm xong đoạn đường đó hết số ngày là: 

\(90\div30=3\)(ngày) 

26 tháng 10 2016 lúc 19:35

Nếu 1 người làm thì xong trong :

18 x 5 = 90 ( ngày )

30 người làm xong đoạn đường đó trong:

90 : 30 = 3 ( ngày )

Vậy nhanh hơn số ngày là :

5 - 3 = 2 ( ngày )

Chuẩn luôn trên violmpic lớp 5

k mk nha

26 tháng 10 2016 lúc 19:37

ban tim 1 ngay 

sau do tim 30 ngay

11 tháng 10 2021 lúc 12:44

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

Một người mỗi ngày làm việc 5 giờ thì đắp xong đoạn đường trong số ngày là

4×12=48

Một người mỗi ngày làm việc 10 giờ thì đắp xong đoạn đường trong số ngày là

48÷2=24

Vậy 6 người mỗi ngày làm việc 10 giờ thì đắp xong đoạn đường trong số ngày là

Lê Minh Vũ
Lê Minh Vũ CTVHS VIP
11 tháng 10 2021 lúc 12:45

Trong 1 ngày thì 4 người làm đc số phần của đoạn đường là

\(1\div12=\frac{1}{12}\)

Trong 1 h thì 4 người làm đc số phần của đoạn đường là

\(\frac{1}{12}\div5=\frac{1}{60}\)

Trong 1h thì 1 người làm đc số phần của đoạn đường là

\(\frac{1}{60}\div4=\frac{1}{240}\)

Vậy 6 người làm được số phần của đoạn đường trong 1 h là

\(\frac{1}{240}\times6=\frac{1}{40}\)

Trong 10 tiếng thì 6 người làm đc số phần của đoạn đường là

\(\frac{1}{40}\times10=\frac{1}{4}\)

Vậy số ngày để 6 người làm việc 10h một ngày đắp xong đoạn đường đó là

\(1\div\frac{1}{4}=4\) (ngày)

Đáp số: \(4\) ngày

10 tháng 10 2021 lúc 9:59

10 giờ gấp 5 giờ số lần là:

10 : 5 = 2 (lần)

4 người 1 ngày lắp 10 giờ thì làm xong trong số ngày là:

12 : 2 = 6(ngày)

Đáp số:  6 ngày

19 tháng 6 2015 lúc 16:08

 Một người mỗi ngày làm việc 5 giờ đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là : 12 x 4 = 48 (ngày)
6 người mỗi ngày làm việc 5 giờ đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là : 48 : 6 = 8 (ngày)
10 giờ so với 5 giờ thì gấp : 10 : 5 = 2 (lần)
6 người mỗi ngày làm việc 10 giờ thì đắp xong đoạn đường đõ trong số ngày là : 8 : 2 = 4 (ngày)

19 tháng 6 2015 lúc 16:09

Một người mỗi ngày làm việc 5 giờ đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là : 12 x 4 = 48 (ngày)
6 người mỗi ngày làm việc 5 giờ đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là : 48 : 6 = 8 (ngày)
10 giờ so với 5 giờ thì gấp : 10 : 5 = 2 (lần)
6 người mỗi ngày làm việc 10 giờ thì đắp xong đoạn đường đõ trong số ngày là : 8 : 2 = 4 (ngày)

13 tháng 6 2017 lúc 16:04

          30 người làm xong đoạn đường đó trong :

                   (18 x 5 ) : 30 = 3 (ngày)

        Nhanh hơn số ngày là : 

                  5 - 3 = 2 (ngày)

                    Đáp số : 2 ngày

13 tháng 6 2017 lúc 16:01

1 người sửa xong đoạn đường đó hết số ngày là :

 18 . 5 = 90 ( ngày )

30 người sửa xong đoạn đường đó hết số ngày là :

 90 : 30 = 3 ( ngày )

Vậy 30 người làm xong đoạn đường đó nhanh hơn số ngày là :

 5 - 3 = 2 ( ngày )

          Đáp số : 3 ngày 

23 tháng 10 2016 lúc 11:18

đáp số:21.có sai thì cho mình xin lỗi nha

23 tháng 10 2016 lúc 11:29

Muốn làm xong đoạn đường đó trong 1 ngày thì cần số người là :

15 x 7 = 105 ( người )

Muốn làm xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần số người là :

105 : 5 = 21 ( người )

            Đ/s : 21 người