Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Số gạo chuẩn bị lúc đầu đủ để 1 người ăn trong số ngày là:

\(30\cdot60=1800\left(ngày\right)\) (dấu "." trong phép tính là dấu nhân)

Số công nhân ở công trường khi tăng 90 người là:

\(60+90=150\left(người\right)\)

Số gạo chuẩn bị lúc đầu đủ ăn trong số ngày là:

\(1800:150=12\left(ngày\right)\)

Đáp số: 12 ngày

26 tháng 1 lúc 12:52

ok, giải lun nè.

1 công nhân ăn hết số gạo trong số ngày:

60 : 30 = 2 [ngày]

90 công nhân ăn hết số gạo trong số ngày:

90 : 2 = 45 [ngày]

 

ok, vậy là xong rồi, không cần tick cho mình nhé, thấy mình giải tốt là đủ rồi, chúc bạn học tốt.

18 tháng 2 2020 lúc 13:51

Số gạo ban đầu đủ ăn trong số ngày là:

60x30:90=20(ngày)

Đ/s

90 người gấp 60 người số lần là :

          \(90:60=1,5\left(lần\right)\)

Số gạo đủ ăn trong số ngày là :

         \(30:1,5=20\left(ngày\right)\)

Đ/s:...

28 tháng 1 2022 lúc 20:22

90 người gấp 60  người số lần là : 90 : 60 = 1,5  ( lần )

90 người ăn trong số ngày là : 30 : 1,5 = 20 ( ngày )

Đáp số : 20 ngày

Nếu bn ko hiểu hoặc mk lm sai thì bn có thể nhắn cho mk

28 tháng 1 2022 lúc 20:14

chịu thôi

28 tháng 1 2022 lúc 20:19

90 người gấp 60  người số lần là : 90 : 60 = 1,5  ( lần )

90 người ăn trong số ngày là : 30 : 1,5 = 20 ( ngày )

Đáp số : 20 ngày

Nếu bn ko hiểu hoặc mk lm sai thì bn có thể nhắn cho mk

5 tháng 2 2022 lúc 17:11

                               Bài giải

Một người ăn hết số gạo đã chuẩn bị trong khoản thời gian là : 

30 x 60 = 1800 

90 người ăn hết số gạo đã chuẩn bị trong thời gian là : 

1800 : 90 = 20 

đáp số : 20 ngày

5 tháng 2 2022 lúc 17:11

Số gạo đủ cho 1 người số ngày là:

\(60\times30=1800\) ( ngày 

Số gạo đủ cho 9 người số ngày là:

\(1800\)\(:\)\(90=20\) ( ngày )

Đáp số : \(20\) ngày 

13 tháng 3 2020 lúc 7:55

 Nếu đề bài cho là công nhân lúc sau là 90 người (tức là cộng thêm 30 người) thì:

1 tháng = 30 ngày

Số công nhân lúc sau khi đã tăng lên thành 90 người gấp số lần lúc ban đầu là:

        \(\text{ 90 : 60 = 1,5}\) (lần)

Số gạo đó còn đủ trong vòng số ngày là:

        \(\text{ 30 : 1,5 = 20}\) (ngày)

                        Đáp số: 20 ngày

* Nếu như đề bài cho là số công nhân tăng thêm là 90 người

Tổng cộng có số công nhân là:

           \(\text{60+90=150}\) ( người)

Một người thì ăn số gạo đó trong số ngày là:

          \(\text{ 60×30=1800 }\)( ngày)

Vậy số gạo đó đủ trong vòng số ngày ( cho 150 người ăn ) là

          \(\text{ 1800 : 150 = 12}\) (ngày)

học tốt

15 tháng 12 2021 lúc 21:19

Bài giải

                                      90 người gấp 60 người số lần là:

                                                 90:60=1,5(lần)

                                     Số gạo đủ ăn trong số ngày là:

                                             30:1,5=20(ngày)

                                              Đáp số 20 ngày

15 tháng 12 2021 lúc 21:23
Bài giải Số gạo chuẩn bị lúc đầu đủ ăn cho số người là : 60+30=90(gạo) Đáp số:90 gạo
10 tháng 12 2020 lúc 20:57

đủ ăn cho bao nhiêu ngày chứ seo lại người 

5 tháng 4 2021 lúc 22:38

người đúng rồi mà