Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Minh Le
Minh Le Giáo viên
18 tháng 3 lúc 17:49

Vận tốc của ô tô đó là: 

120 : 2 = 60 km/h

Đáp số: 60 km/h

18 tháng 3 lúc 18:58

Vận tốc của ô tô đó là: 

120 : 2 = 60 km/h

Đáp số: 60 km/h

14 tháng 5 2016 lúc 21:12

a)        Đổi : 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

  Vận tốc của ô tô là :

      120 : 2,5 = 48 ( km/giờ )

b) Vận tốc của xe máy là :

       48 x 3/4 = 36 ( km/giờ )

2/5 quãng đường AB dài là :

      120 x 2/5 = 48 ( km )

Xe máy đi 2/5 quãng đường AB hết số thời gian là :

      48 : 36 = 4/3 ( giờ )

            Đổi : 4/3 giờ = 1 giờ 20 phút

c)                          Đổi : 48 phút = 0,8 giờ

  Trong 48 phút, xe đạp đó đi được là :

         15 x 0,8 = 12 ( km )

Trong 48 phút, xe đạp đó đi được số phần quãng đường AB là :

        12 : 120 = 1/10 ( quãng đường AB )

                   Đáp số : a) 48 km/giờ

                                b) 1 giờ 20 phút

                                 c)1/10 quãng đường AB

                

a; 48 km/h

b;1 giờ 20 phút 

c; 1/10 quãng đường AB 

18 tháng 3 2017 lúc 9:50

60km/giờ nha bn. chúc bn học giỏi

18 tháng 3 2017 lúc 9:22

60 km nha

15 tháng 5 2022 lúc 21:21

Vận tốc của ô tô:

\(120:2,5=48\)\((km/h)\)

15 tháng 5 2022 lúc 21:21

vân tốc:120:2,5=48km/h

1 tháng 4 2017 lúc 8:17

Vận tóc ô tô là :

120:2 = 60 (km/giờ)

        Đáp số : 60 km/ giờ

1 tháng 4 2017 lúc 8:10

                      Bài giải

Vận tốc của ô tô đó là :

        120 : 2 = 60 ( km/giờ )

                Đáp số : 60 km/giờ

28 tháng 2 2017 lúc 20:11

Thời gian xe đi với vận tốc 60km/giờ là:

225 : 60 = 3,75 (giờ)

Đổi:3,75 giờ = 3 giờ 45 phút (nếu cần thì ghi không cần thì thôi)

Đáp số: 3,75 giờ

   Không chắc lắm vì mình mới học dạng toán vận tốc -thời gian thôi à! Mà cái đó lại là tự học nữa

28 tháng 2 2017 lúc 20:13

Đúng thì cho 3 k,1 cái k ở đây,2 cái k trong thống kê hỏi đáp

21 tháng 4 2016 lúc 21:29

ô tô đi quãng đường thứ nhất trong:

60:60=1(giờ)

Ô tô đi quãng đường thứ hai trong:

60:30=2(giờ)

Ô tô đi cả hai quãng đường trong:

1+2=3(giờ)

      Đáp số:3 giờ

k nha

21 tháng 4 2016 lúc 21:39

thời gian đi đoạn 1 là 60/60=1 h

tg đi đoạn 2 là 60/30=2 h

tổng tg đi 2 đoạn là 1+2=3 h

hết

6 tháng 3 2020 lúc 16:19

Bài 1:Đã giải

Bài 2:

Đổi: 2 giờ 30 phút=2,5 giờ

a,Vận tốc của ô tô là:

 120:2,5=48(km/h)

Vận tốc của xe máy là:

\(48.\frac{3}{4}=36\)(km/h)

\(\frac{2}{5}\)quãng đường AB dài là:

\(120.\frac{2}{5}=48\left(km\right)\)

Xe máy đó đi hết quãng thời gian là:

\(48:36=\frac{4}{3}\left(giờ\right)\)

c, Đổi: 48 phút=\(\frac{4}{5}\) giờ

Trong 48 phút,người đó đi được quãng đường là:

\(15.\frac{4}{5}=12\left(km\right)\)

12 km bằng số phần của quãng đường AB là:

\(\frac{12}{120}=\frac{1}{10}\)

X/35+X/60=1+35/60

=>X=35 km