Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 19:45

B=2,017x1005-2,017x5

B=2,017x(1005-5)

B=2,017x1000

B=2017

19 tháng 3 lúc 19:45

= 2027,085 - 10,085

= 2017

25 tháng 4 2017 lúc 19:53

= 2017 x ( 5,4 + 0,45 + 1 ) 

= 2017 x 6,85 

= 13816,45

21 tháng 2 2018 lúc 21:38

=1 muốn biết cách làm thì kết bạn vs mình nha

21 tháng 2 2018 lúc 21:33

A=\(\frac{1007}{2012}\)

21 tháng 2 2018 lúc 21:03

A = \(\frac{1006.2013-1005}{1005.2013+1006}\)

A = \(\frac{\left(1005+1\right).2013-1005}{1005.2013+1006}\)

A = \(\frac{1005.2013+2013-1005}{1005.2013+1006}\)

A = \(\frac{1005.2013+1006}{1005.2013+1006}\)

A = 1

21 tháng 2 2018 lúc 21:05

2013 - 1005 = 1008 mà

6 tháng 3 2018 lúc 11:08

12,8 x 1005 - 6,4 x 2009

= 6,4 x 2 x 1005 - 6,4 x 2009

= 6,4 x 2010 - 6,4 x 2009

= 6,4 x (2010 - 2009)

= 6,4 x 1 = 6,4

18 tháng 4 2021 lúc 18:12

2/3 nha neu dung k cho mk nhe