Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 2 2022 lúc 17:32

chiều dài lớp học là

270:4,5:2-9=21[m]

diện tích quét vôi là

[270+21x9]-14=445[m2]

số tiền quét vôi là

445:5x72000=6408000[đồng]

8 tháng 6 2021 lúc 15:33

ai giaidi

mink moi len lop 4 a

8 tháng 6 2021 lúc 15:33

Diện tích xung quanh căn phòng là:

(8 + 4,5) x 2 x 4 = 100 (m2)

Diện tích trần căn phòng là:

8 x 4,5 = 36 (m2)

Diện tích toàn phần căn phòng là:

100 + 36 = 136 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

136 - 8,9 = 127,1 (m2)

                Đáp số: 127,1 m2

5 tháng 4 2022 lúc 15:16

tính diện tích xung quanh

chu vi đáy x chiều cao

tính diện tích trần 

dài x rộng

tính diện tích sơn lấy 

sxq + diện tích trần trừ các cửa

5 tháng 4 2022 lúc 15:17

diện tích xung quanh căn phòng là: ( 4,5 + 3,5 ) × 2 × 4 = 64 (m2)

diện tích trần nhà của căn phòng là: 4,5 × 3,5 = 15,75(m2)

diện tích cần quét vôi của căn phòng  là:64 + 15,75  − 7,8 = 71,95 (m2)

13 tháng 6 2015 lúc 9:12

Diện tích xung quanh căn phòng là:

(8 + 4,5) x 2 x 4 = 100 (m2)

Diện tích trần căn phòng là:

8 x 4,5 = 36 (m2)

Diện tích toàn phần căn phòng là:

100 + 36 = 136 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

136 - 8,9 = 127,1 (m2)

                Đáp số: 127,1 m2

22 tháng 4 2017 lúc 14:14

127,1 do

19 tháng 4 2015 lúc 16:34

 

diện tích bốn bức tường của phòng học là :

( 6 + 4,5 ) x 2 x 4 = 84 ( m2 )

diện tích trần nhà của phòng học là :

6 x 4,5 = 27 ( m2 )

diện tích cần quét vôi của phòng học là :

( 84 + 27 ) - 8,5 = 102,5 ( m2 )

đáp số : 102,5 m2

13 tháng 2 2017 lúc 22:51

Đáp số: 102,5 m2.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

15 tháng 9 2019 lúc 11:12