Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 20:59

Cạnh của hình vuông:
\(\dfrac{20}{3}:4=\dfrac{5}{3}\left(dm\right)\)
Diện tích hình vuông:
\(\dfrac{5}{3}\times\dfrac{5}{3}=\dfrac{25}{9}\left(dm^2\right)\)
#DatNe

18 tháng 3 lúc 21:00

cạnh của hình vuông:20/3:4=5/3dm

Diện tích hình vuông:5/3x5/3=25/9(dm2)

13 tháng 5 2019 lúc 19:09

a)Diện tích hình vuông ấy:2/5x2/5=4/25m

Chu vi hình vuông ấy:2/5x4=8/5m

b)Diện tích mỗi ô vuông:2/25x2/25=4/625m

Số ô vuông cắt được:4/25:4/625=25 hình

c)Diện tích hình chữ nhật ấy:4/5mx chiều rộng=diện tích hình vuông=4/25m

Suy ra:chiều rộng của hình chữ nhật:4/25:4/5=1/5m

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật bằng 1/5m

a) Chu vi hình vuông là :

      2/5 × 4 = 8/5 ( m )

Diện tích hình vuông là :

     2/5 × 2/5 = 4/25 ( m)

b) Số ô vuông cắt được là :

     8/5 ÷ 2/25 = 20 ( ô vuông )

c)Chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật là :

   4/25 ÷ 4/5 = 1/5 ( m )

        Đáp số

Cbht

16 tháng 3 2022 lúc 17:06

Diện tích là :

3/20 x 3/20 = 9/400 ( dm2)

16 tháng 3 2022 lúc 16:59

bn ơi đầu tiên tìm cạnh hình vuông thì các cạnh đó có bằng nhau ko ?

15 tháng 6 2017 lúc 9:11

chiều dài là :

   60 x 1/3 = 20 ( cm )

nữa chu vi là :

  60 : 2 = 30 ( cm )

chiều rộng là :

   30 - 20 = 10 ( cm )

diện tích hình chữ nhật đó là :

  10 x 20 = 200 ( cm2 )

     đáp số : 200 cm2

15 tháng 6 2017 lúc 9:10

Chiều dài là:

60x1/3=20 cm

Chiều rộng là:

60:2-20=10 cm

Diện tích hình chữ nhật là:

20x10=200 cm2

10 tháng 12 2016 lúc 13:41

Cạnh hình vuông là :

120 : 4 = 30 ( cm )

Diện tích hình vuông là :

30 x 30 = 900 ( cm2 )

Đáp số : 900 cm2

Mk nhanh nhất đó

k mk nha

Mk cảm ơn các bạn nhiều

Thank you very much

( ^ _ ^ )

10 tháng 12 2016 lúc 13:41

cạnh hình vuông là 30 cm

diện tích hình vuông là 900 \(cm^2\)

21 tháng 3 2018 lúc 20:18

=> Cạnh của hình vuông là : (16/5):4=4/5 (dm)

=> Diện tích của hình vuông là : (4/5).(4/5)=16/25 (dm^2).

21 tháng 3 2018 lúc 20:20

cạnh hình vuông là

16/5 : 4 = 4/5 ( dm )

diện tích hình vuông là

4/5 x 4/5 = 16/25 ( dm2 )

đáp số : ............

15 tháng 6 2017 lúc 8:59

Cạnh của hình vuông là :

32 : 4 = 8 ( cm )

Diện tích hình vuông :

8 x 8 = 64 ( cm2 )

Đáp số : 64 cm2

15 tháng 6 2017 lúc 8:59

1 cạnh của hình vuông là :

32 : 4 = 8 ( cm )

diện tích hình vuông là :

8 x 8 = 64 ( cm2 )

       đáp số : 64 cm2

18 tháng 6 2016 lúc 18:59

Chu vi hình vuông cũng là Chu vi hình chữ nhật là

{ 13 + 5 } x 2 = 36 cm

Cạnh hình vuông là

36 : 4 = 9 cm

Diện tích hình vuông là

9 x 9 = 81 cm2

Đáp số 81 cm2

18 tháng 6 2016 lúc 15:18

Chu vi của hình vuông hay chu vi của hình chữ nhật là :

        ( 13 + 5 ) x 2 = 36 ( cm )

Độ dài 1 cạnh của hình vuông là :

        36 : 4 = 9 ( cm )

Diện tích của hình vuông là :

        9 x 9 = 81 ( cm2 )

                Đáp số : 81 cm2

15 tháng 6 2017 lúc 8:59

Chiều rộng hình chữ nhật đó là :

80 : 10 = 8 ( cm )

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

80 : 2 = 40 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật đó là :

40 - 8 = 32 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật đó là :

32 x 8 = 256 ( cm2 )

Đáp số : 256 cm2

15 tháng 6 2017 lúc 8:58

Chiều rộng là:

80x1/10=10 cm

Nửa chu vi là:

80:2=40 cm

Chiều dài là:

40-10=30 cm

Diện tích hình chữ nhật là:

10x30=300 cm2

16 tháng 9 2015 lúc 20:49

Tổng hai chiều rộng hai hình chữ nhật bằng cạnh của hình vuông ban đầu

=> Tổng chu vi hai hình chữ nhật bằng 6 lần cạnh hình vuông; bằng 108 m

Cạnh hình vuông bằng 108 : 6 = 18 (m)

Chu vi hình chữ nhật lơn bằng (108 + 8 ) : 2 = 58 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật lớn bằng (58 : 2) - 18 = 11 (m)

Diện tích hình chữ nhật lớn bằng 18 x 11 = 198 (m2)

Diện tích hình vuông bằng 18 x 18 = 324 (m2)

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là: 324 - 198 = 126 (m2)

ĐS:... 

 

31 tháng 3 2017 lúc 12:10

cảm ơn cô nhé Trần Thị Loan