Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

6 tháng 6 2018 lúc 14:21

35 = 30 + 5 ;     27 = 20 + 7

45 = 40 + 5     47 = 40 + 7

95 = 90 + 5     87 = 80 + 7

19 = 10 + 9 ;     88 = 80 + 8

79 = 70 + 9;     98 = 90 + 8

99 = 90 + 9;     28 = 20 + 8

16 tháng 4 2016 lúc 8:15

= 8*12+88*3+888*2

=2136

16 tháng 4 2016 lúc 8:13

không tính được . tại sao có chỗ lại có tới 2 dấu cộng ?

15 tháng 7 2018 lúc 10:28

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

25 tháng 7 2017 lúc 20:17

2

176 

k mk nha bn!

25 tháng 7 2017 lúc 20:17

1+1=2

88 them 88la176

15 tháng 8 2016 lúc 19:21

\(88+88=176\)

k mk nhé ROMAN REGINS !

15 tháng 8 2016 lúc 19:18

88+88=176. 

k nha.

2 tháng 1 2017 lúc 18:04

lung tung dã man bài toán này bịa

24 tháng 6 2018 lúc 9:32

bài này đến cả giáo viên con không nghĩ ra nói gì tụi này

87 +12=

30
8 tháng 11 2021 lúc 17:12

= 99

8 tháng 11 2021 lúc 17:12

thaks

15 tháng 2 lúc 19:51

=88 NHA

15 tháng 2 lúc 19:51

 = 88 :3

78+87=???

12
14 tháng 7 2016 lúc 9:04

78+87=165

k mik  mik k lai

13 tháng 7 2016 lúc 16:27

78+87=165

k mik mik k lai

13 tháng 3 lúc 21:34

114

13 tháng 3 lúc 21:34

114