Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 10:02

8 phút - 4 phút 15 giây

= 7 phút 60 giây - 4 phút 15 giây

= 3 phút 45 giây

19 tháng 3 lúc 11:17

8 phút - 4 phút 15 giây

= 7 phút 60 giây - 4 phút 15 giây

= 3 phút 45 giây

2 tháng 3 2021 lúc 0:15

a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng = 13 năm 3 tháng

   3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút = 9 giờ 37 phút

   12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút = 20 giờ 30 phút

   4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút = 13 giờ 17 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ = 8 ngày 1 giờ

   4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây = 9 phút 28 giây

   8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây = 15 phút

   12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây = 18 phút 20 giây

26 tháng 3 lúc 21:32

a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng = 13 năm 2 tháng

   3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút = 9 giờ 37 phút

   12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút = 20 giờ 30 phút

   4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút = 13 giờ 17 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ = 7 ngày 35 giờ

   4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây = 9 phút 28 giây

   8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây = 15 phút

   12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây = 18 phút 20 giây

26 tháng 3 lúc 21:47

Chị bảo bạn kia đi ngủ mà chị chưa đi ngủ đâu còn trả lừi nè 

Mà thôi ko sao cảm ơn chị nhiều yeu

8 tháng 6 2017 lúc 16:23

Giải bài 1 trang 132 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Giải bài 1 trang 132 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Giải bài 1 trang 132 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Giải bài 1 trang 132 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Nói thêm: vì 1 năm không bằng 10 tháng nên không thể nhớ theo cách thông thường như sau:

Giải bài 1 trang 132 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

nhẩm:

9 + 6 = 15, viết 5 nhớ 1

7 + 5 = 12, nhớ 1 là 13

25 tháng 3 2022 lúc 13:40

1:         21 giờ 18phút

2:         5 giờ 45 phút

3:          61 giờ 15 phút

4:         6 phút 16 giây 

HT

25 tháng 3 2022 lúc 13:42

B=======Đ

11 tháng 3 2017 lúc 15:50

Thập cẩm hâhhaha

11 tháng 3 2017 lúc 15:58

5 phút - 3 phút 25 giây = 4 phút 60 giây - 3 phút 25 giây = 1 phút 35 giây

7 giờ - 4 giờ 115 phút = 5 giờ 120 phút - 4 giờ 115 phút = 1 giờ 5 phút

6 phút 15 giây x 5 = 31 phút 15 giây

9 giờ 23 phút x 4 = 37 giờ 32 phút

10gio 72 8 phút là gì vậy?

21 phút 15 giây : 5 = 20 phút 75 giây : 5 = 4 phút 15 giây

70 giờ : 8 = 8,75 giờ = 8 giờ 45 phút

23 tháng 3 2021 lúc 19:43

Giúp mình với

23 tháng 3 2021 lúc 21:22

6 năm 6 tháng+2 năm 8 tháng=8 năm 14 tháng=9 năm 2 tháng

4 giờ 15 phút+5 giờ 35 phút=9 giờ 50 phút

5 tháng 3 2022 lúc 8:43

a: =52 phút 85 giây

=53'25s

b: =13 năm 15 tháng=14 năm 3 tháng

c: =19h75'=20h15'

d: =44'27s

e: =16h47'

5 tháng 3 2022 lúc 8:44

37 phút 48 giây + 15 phút 37 giây=53 phút 25 giây

9 năm 7 tháng + 4 năm 8 tháng=14 năm 3 tháng

12 giờ 45 phút + 7 giờ 30 phút=20 giờ 15 phút

6 phút 27 giây + 38 phút=44 phút 27 giây

10 giờ 15 phút + 6 giờ 32 phút=16 giờ 47 phút

25 tháng 2 2019 lúc 19:27

a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng = 159 tháng

    3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút = 9 giờ 37 phút

    12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút = 20 giờ 30 phút

     4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút = 13 giờ 17 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ = 7 ngày 35 giờ

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây = 9 phút 28 giây

8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây = 15 phút

12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây = 18 phút 20 giây

                            Bài làm

               Đổi 2 giờ 20 phút = 140 phút

 Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết số thời gian là:

               35+140=175(phút)

                          Đáp số:175 phút

tk cho mk nha mk cần 19 tk nữa tk ủng hộ mk nha

13 tháng 3 2017 lúc 19:23

a) Khoanh vào B

b) Khoanh vào C

k nha bạn, mình trả lời đầu tiên !