Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 14:32

7kg 245g=7,345kg

4m2 5dm2=0.45m2 

7 tháng 1 2022 lúc 15:52

9,115 tấn

4,05 dm2

7 tháng 1 2022 lúc 16:25

1. 9 tấn 115 kg =9,115 tấn

2. 4m2 5dm2 = 4,05 dm2

 

15 tháng 10 2017 lúc 10:55

4m2 5dm2=4.05 m2

500000cm2=50m2

24 tháng 2 lúc 19:31

a. = 8,5 m

b. 5,562 tấn

c. 2,065 km

d. 12,05 m vuông

10 tháng 4 2022 lúc 21:51

765 dm\(^2\) = 7,65 m\(^2\)                                

7,084 m\(^3\) = 7 m\(^3\) 84 dm\(^3\)

6 m\(^2\) 3 dm\(^2\) = 6,02 m\(^2\)

130 giây = 2 phút 10 giây

4 m\(^2\) 7 dm\(^2\) = 4,07 m\(^2\)

1367 dm\(^3\) = 1,367 m\(^3\)

1970 kg = 1,97 tấn

2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

3,6 giờ = 3 giờ 36 phút

7635 kg = 7 tấn 635 kg

19 m 7 cm = 19,07 m

5 km 2 m = 5,002 km

10 tháng 4 2022 lúc 21:52

765dm2   =  7,65 m        

1367dm3= 1,367 m3

3,6 giờ = 3 giờ 36 phút

19m 7cm    = 19,07 m                    

7,084m3= 7m84dm3

130 giây = 2 phút 10 giây

1970kg  = 1,97 tấn

7635 kg = 7 tấn 635 kg.

6m2 3dm2 = 6,03 m2

 4m2 7dm2 =  4,07m2 

2 giờ 15 phút = 2,25 giờ               

5km 2m = 5,002 km  

19 tháng 2 2020 lúc 20:32

Đề có vấn đề ko bn ?

19 tháng 2 2020 lúc 20:41

sai đề r

nếu điền vào chỗ ... thì là m vuông phải là 4,05 m2 là 4 m2 5 dm 2 = 4,05 m2

bạn trỉnh lại đề nha

học tốt

5 tháng 11 2018 lúc 21:36

5 tấn 12kg = 5012kg

7m5dm= 7,5m

15m2 5dm2 = 1505dm2

15m2 5dm2 = 15,05m2

5 tháng 11 2018 lúc 21:37

5 tấn 12 kg=5012kg

7m5dm=7,5m

17m25dm2=1705dm2

17m25m2=17,05m2

20 tháng 6 2015 lúc 12:22

7kg46g=7,046 kg

5 tấn 7 tạ=5,7 tấn

4 km2 6 hm2=4,06km2

17 m25dm2=17,5m2

đúng không vậy

8 tháng 10 2021 lúc 16:01

804 m2
8006 kg 
70016 g 
64 ha 34 m2
8 cm2 34 mm2