Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 11:09

570 : 60= 9,5 giờ 

19 tháng 3 lúc 11:14

570 : 60= 9,5 giờ 

6 tháng 10 2017 lúc 7:03

Giải bài 2 trang 156 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

13 tháng 3 2022 lúc 16:49

Bài 12: Viết số thích hợp:

0,75 giờ = …45….phút =……2700…giây 

3,5 giờ = …3..giờ …30….phút

6,4 giờ = ……6……giờ ……24….phút

12,6 giờ = …12……..giờ ……36…phút

22,2 giờ = …22….giờ ……12……phút

       2 giờ 15 phút = …2,25….giờ

      14 giờ 24 phút = ……14,4….giờ

      9 giờ 36 phút = …9,6………giờ

      45 phút = ……0,75…..giờ

      6/5 giờ = …1….giờ ……12 ……phút

13 tháng 3 2022 lúc 20:21

=)

 

14 tháng 3 2018 lúc 23:05

6,8h = 6 giờ 48'

15,3h = 15h 18 phút

4,2 h = 4 giờ 12 phút

3,25h = 3 giờ 15 phút

1,5h = 1 h 30phuts

11 tháng 3 2022 lúc 22:10

2h30p

1h45p

1h54p

5/4h

15/4h

11/3h

15 tháng 3 2022 lúc 22:43

a: =3 giờ 16 phút

b: =1,75 giờ

c: =2 giờ 42 phút+1 giờ 45 phút

=3 giờ 87 phút

=4 giờ 27 phút

d: =1,4 giờ

e: =42 giờ

15 tháng 3 2022 lúc 21:47

b: 1.75

c: =2 giờ 42 phút+1 giờ 45 phút

=3 giờ 87 phút

=4 giờ 27 phút

d: =1,4 giờ

e: =42 giờ

15 tháng 3 2022 lúc 21:48

b: 1.75

c: =2 giờ 42 phút+1 giờ 45 phút

=3 giờ 87 phút

=4 giờ 27 phút

d: =1,4 giờ

e: =42 giờ

17 tháng 4 2022 lúc 20:29

\(3,4h=3h24p'\)

giải thích : \(3,4h=3,4.60=204p'=3h24p'\) mấy câu khác áp dụng là dc=)

5 tháng 4 2017 lúc 11:50

bạn đăng câu hỏi này rồi đây có bạn trả lời đúng đó 

5 tháng 4 2017 lúc 11:54

2,1 giờ 

2giờ 6phút

2,3phút

5giờ 18phút

3giờ 24phút

\(1\frac{2}{3}\)giờ

3giờ 20phút

2,5giờ

3,75phút

2,5giờ

3,4giờ

1,25giờ

1,2giờ

4,05phút

5,25giờ

200giờ.

25 tháng 10 2017 lúc 18:18