Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 16:13

520:529= 520-29= 5-9

26 tháng 1 lúc 16:17

\(5^{20}-5^{29}=5^{20-29}=5^{-9}\)

7 tháng 2 2020 lúc 11:12

Đặt : \(A=5+5^2+5^3+...+5^{30}\)

\(=\left(5+5^2\right)+\left(5^3+5^4\right)+...+\left(5^{29}+5^{30}\right)\)

\(=5\left(1+5\right)+5^3\left(1+5\right)+...+5^{29}\left(1+5\right)\)

\(=\left(1+5\right)\left(5+5^3+...+5^{29}\right)\)

\(=6\left(5+5^3+...+5^{29}\right)⋮6\) (đpcm)

7 tháng 2 2020 lúc 11:21

                                                   Bài giải

\(5+5^2+5^3+5^4+...+5^{29}+5^{30}\)

\(=\left(5+5^2\right)+\left(5^3+5^4\right)+...+\left(5^{29}+5^{30}\right)\)

\(=5\left(1+5\right)+5^3\left(1+5\right)+...+5^{29}\left(1+5\right)\)

\(=5\cdot6+5^3\cdot6+...+5^{29}\cdot6\)

\(=6\left(5+5^3+...+5^{29}\right)\text{ }⋮\text{ }6\)

\(\Rightarrow\text{ ĐPCM}\)

19 tháng 7 2021 lúc 8:00

\(S=2^1+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6+..+2^{28}+2^{29}+2^{30}\) 

\(S=2.\left(1+2+2^2\right)+2^4.\left(1+2+2^2\right)+...+2^{28}.\left(1+2+2^2\right)\) 

\(S=\left(1+2+2^2\right).\left(2+2^4+...+2^{28}\right)\) 

\(S=7.\left(2+2^4+...+2^{28}\right)\) 

⇒ \(S⋮7\)   ( điều phải chứng minh ) 

19 tháng 7 2021 lúc 8:02

S=21+22+23+...+230

S=(21+22+23)+(24+25+26)+...+(228+229+230)

S=7.2+7.24+...+7.228

S=7.(2+24+...+228)

⇒S⋮7

15 tháng 10 2021 lúc 22:40

Cho biết nền của một phòng học là một hình chữ nhật có chiều dài 8m và chiều rộng 6m. Để lát kín nền cần sử dụng bao nhiêu viên gạch hình vuông có cạnh dài 50 cm? (Chỉ dùng những viên gạch nguyên vẹn và coi mạch vữa là không đáng kể)           giúp lẹ đựt hong mấy pạn kute ( giải cả lời bài văn nhé )

2 tháng 8 2021 lúc 22:03

Bài 1: 

a) Ta có: \(\left(2x-1\right)^{20}=\left(2x-1\right)^{18}\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-1\right)^{20}-\left(2x-1\right)^{18}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-1\right)^{18}\left[\left(2x-1\right)^2-1\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-1\right)^{18}\cdot\left(2x-2\right)\cdot2x=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=\dfrac{1}{2}\\x=1\end{matrix}\right.\)

b) Ta có: \(\left(2x-3\right)^2=9\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}2x-3=3\\2x-3=-3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}2x=6\\2x=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3\\x=0\end{matrix}\right.\)

c) Ta có: \(\left(x-5\right)^2=\left(1-3x\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right)^2-\left(3x-1\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5-3x+1\right)\left(x-5+3x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(-2x-4\right)\left(4x-6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-2\\x=\dfrac{3}{2}\end{matrix}\right.\)

2 tháng 8 2021 lúc 22:09

Bài 2: 

a) \(15^{20}-15^{19}=15^{19}\left(15-1\right)=15^{19}\cdot14⋮14\)

b) \(3^{20}+3^{21}+3^{22}=3^{20}\left(1+3+3^2\right)=3^{20}\cdot13⋮13\)

c) \(3+3^2+3^3+...+3^{2007}\)

\(=3\left(1+3+3^2\right)+...+3^{2005}\left(1+3+3^2\right)\)

\(=13\left(3+...+3^{2005}\right)⋮13\)

3 tháng 10 2018 lúc 20:17

bạn viết sai đề 5+5^1 

\(A=\left(1+5^2\right)+\left(5+5^3\right)+...+\left(5^{18}+5^{20}\right)\)

\(A=26+5.\left(1+5^2\right)+...+5^{18}.\left(1+5^2\right)\)

\(A=26+5.26+...+5^{18}.26\)

\(A=26.\left(1+5+...+5^{18}\right)⋮13\)

3 tháng 10 2018 lúc 20:29

5+ 5^1 +5^2 +5^3 +....+5^20

=( 5^1 +5^2+5^3+5^4 )+...+ ( 5^17 + 5^18 +5^19 + 5^20 )

= 5. ( 1 +5 + 5^2 + 5^3 ) +...+ 5^17. (1 + 5 +5^2 + 5^3 )

= ( 5+ ... + 5^17) . ( 1 +5 +5^2 + 5^3 )

=( 5+ ...+5^17) .156

chia hết cho 13 vì 156 chia hết cho 13 ( đpcm)

4 tháng 8 2017 lúc 15:47

a=897

b=8668

c=7

d=3671

4 tháng 8 2017 lúc 15:59

a,=29.(69+31)-2300

=29.100-2300

=2900-2300

=600

MK NÓI THẬT MẤY BÀI NÀY DỄ ỢT

18 tháng 11 2017 lúc 20:40

5^20 : ( 5^15 x 6 + 5^15 x 19 ) = 125

k cho mk nha

18 tháng 11 2017 lúc 20:42

5 mũ 20 chia(5 mũ 15 nhân(6+19))=5 mũ 20 chia (5 mũ 15 nhân 25)=5 mũ 20 chia 5 mũ 17=5 mũ 3

12 tháng 11 2015 lúc 16:42

Ban "ten to sieu dai yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...." oi! ban dung khoe ten nua. ten dai koa dk j dau  ma khoe.

8 tháng 1 2021 lúc 20:04

A=(1+11+11.1

thôi cậu tự làm dễ mà