Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 15:29

4/5+1/5:2/5

=4/5+1/5x5/2

=4/5+1/2

=8/10+5/10

=13/10

19 tháng 3 lúc 15:34

4/5 + 1/5 : 2/5 = 4/5 + 1/5 x 5/2 = 4/5 + 1/2 = 8/10 + 5/10 = 13/10

17 tháng 2 2022 lúc 13:46

loading...  

17 tháng 2 2022 lúc 13:48

7/5;7/6 và 3/2

23 tháng 8 2017 lúc 21:40

x/2=4/5:1/5

x/2=4

  x=2x4

  x=8

23 tháng 8 2017 lúc 21:41

Bạn ko nói rõ lớp mấy để đưa ra cách giải phù hợp. 
1) Gọi chữ số hàng đơn vị là x (0 < x <9) => chữ số hàng chục là 3x 
Số ban đầu có dạng 10.3x + x = 31x 
Sau khi đổi chỗ số mới có dạng 10.x + 3x = 13x 
Vì số mới nhỏ hơn số đã cho 18 nên có pt 31x - 13x = 18 <=> 18x = 18 => x = 1 (TMĐK) 
Suy ra chữ số hàng chục là 3. Vậy số cần tìm là 31. 
2) Tóm tắt thôi nhé. 
Chữ số hàng chục là a, hàng đơn vị là b. => Số có dạng 10a + b và a+ b = 10 
Số mới sau khi đổi chỗ là 10b + a 
Giải hệ 2 pt: a + b = 10 và (10a + b) - (10b + a) = 36 
được a = 7; b = 3. Vậy số cần tìm là 73. 
3) Gọi a là số tự nhiên sau khi đã xóa đi 5. Số ban đầu là 10a + 5 
xóa chữ số 5 thì số ấy giảm đi 1787 đơn vị nên ta có pt : 10a + 5 - 1787 = a 
=> 9a = 1782 => a = 198 => Số ban đầu là 1985

13 tháng 3 2018 lúc 20:16

(9+1)+(8+2)+(7+3)+(6+4)+10+5

=10+10+10+10+10+5=45

13 tháng 3 2018 lúc 20:17

9+3+2+1+7+8+5+10+6+4= (9+1)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5=10+10+10+10+5=10.4+5=40+5=45

28 tháng 7 2017 lúc 11:41

\(\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\times\frac{4}{5}:\frac{1}{5}\)

\(=\frac{2\times3\times4}{3\times4\times5}:\frac{1}{5}\)

\(=\frac{2}{5}:\frac{1}{5}\)

\(=\frac{2}{5}\times5\)

\(=2\)

21 tháng 2 2017 lúc 18:48

1111 nhé

k cho mình đi

24 tháng 2 2022 lúc 7:48

356 110 nha

24 tháng 2 2022 lúc 7:57

745x478=356110

25 tháng 1 2022 lúc 13:53

5 gia đình chia đều cho 4 gia đình ?

25 tháng 1 2022 lúc 13:53

Có 5 gia đình chia đều cho 4 gia đình. mỗi gia đình được............bao gạo

A. 5/4           B.4/5            C.5/1

29 tháng 1 2022 lúc 10:01

2/3 = 2 x 4/ 3 x 4 =8/12

8/14 = 8 : 2/ 14 : 2 =4/7

5/9 = 5 x3/ 9 x 3 =15/37

35/ 40 = 35 : 5/ 40 : 5=7/8