Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 11:47

6h49 phút

19 tháng 3 lúc 12:13

329 phút = 6 giờ 49 phút

17 tháng 3 2022 lúc 21:26

1.   20h

2.  25p

3  .187 phút

4  .216 phút

5  .8 giờ

 

17 tháng 3 2022 lúc 21:26

20 giờ

45 phút

187 phút

216 phút

8 giờ

1200 phút,20 giờ

28 tháng 2 2017 lúc 15:47

3 năm = 36 tháng

2,5 năm = 30 tháng

5 năm rưỡi = 66 tháng

3 phần 4 ngày = 18 giờ

4 giờ =  240 phút

1 phần 4 giờ = 15 phút

2,8 phút 30 giây = 198 giây

2 phần 3 giờ = 40 phút.

k mik nha, mik làm đúng đó. 100%

28 tháng 2 2017 lúc 15:40

3 năm = 36 tháng

2,5 năm = 30 tháng 

5 năm rưỡi = 66 tháng

3 phần 4 ngày = 18 giờ

4 giờ = 240 phút

1 phần 4 giờ = 15 phút

2,8 phút 30 giây = 198 giây

2 phần 3 giờ = 40 phút 

7 tháng 8 2021 lúc 15:28

2/ 40 Phút

3/ 36 Phút

HT!~!

7 tháng 8 2021 lúc 15:30

20/9 giờ bằng 400/3 phút

2/3 giờ bằng 40 phút

3/5 giờ bằng 36 phút

7 tháng 3 lúc 21:28

help me i don't know

 

7 tháng 3 lúc 21:28

cầm máy tính mà tính 

8 tháng 3 lúc 6:12

1) 96 phút 27 giây = 5787 giây

5760 giây : 3 = 1929 giây 

2) 201 phút 15 giây = 12075 giây

12075 giây : 5 = 2415 giây

3) 7 giờ 5 phút = 425 phút

425 phút : 5 = 85 phút

4) 43,5 giờ = 2610 phút

2610 phút : 6 = 425 phút 

 

17 tháng 4 2022 lúc 22:41

1/3 giờ bằng: 20 phút

4,3 giờ bằng: 240+18=258 phút

17 tháng 4 2022 lúc 22:52

1/3 giờ = 20 phút

4,3 giờ = 258 phút 

27 tháng 3 2020 lúc 16:20

mọi người ơi giúp mk với mk đg cần gấp

27 tháng 3 2020 lúc 16:22

0,5 giờ = 30 phút

0,4 phút = 24 giây

126 giây = 2.1 phút

Chúc bạn học tốt!

15 tháng 12 2022 lúc 21:00

?

15 tháng 12 2022 lúc 21:00

143'phút