Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 11:39

Bằng 0,4 giờ

 

 

19 tháng 3 lúc 12:12

24 phút = 0,4 giờ

 

19 tháng 4 2016 lúc 20:55

2.9 phút

3.4 giờ 

ko dung ko lay kẹo

19 tháng 4 2016 lúc 20:49

Mình cần gấp lắm giúp

6 tháng 4 2019 lúc 19:03

Đáp án là :

C.28 giờ 48 phút

Hok tốt

14 tháng 3 2022 lúc 20:45

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3

= 5 giờ 65 phút × 3 (65 phút = 1 giờ 5 phút)

= 6 giờ 5 phút × 3

= 18 giờ 15 phút.

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3

= 3 giờ 40 phút + 6 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

= 3 giờ 40 phút + 7 giờ 15 phút

= 10 giờ 55 phút.

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

= 11 phút 56 giây : 4

= 2 phút 59 giây.

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4

= 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

= 25 phút 9 giây.

10 tháng 3 2017 lúc 20:44

1 giờ 24 phút = \(\frac{7}{5}\)giờ.

Vận tốc của ca nô đó là: 35 : \(\frac{7}{5}\)= 25 km/h

Đs:...

10 tháng 3 2017 lúc 20:43

25 km / giờ nhá bn

19 tháng 3 2022 lúc 16:48

Đổi 24 phút = 0,4 giờ ; Đổi 36 phút = 0,6 giờ 

Vận tốc xe ô tô là :

24 : 0,4 = 60 ( km/giờ )

Vận tốc xe máy là :

24 : 0,6 = 40 ( km/giờ )

Vậy vận tốc xe ô tô lớn hơn vận tốc xe máy

Vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy số km/giờ là :

60 - 40 = 20 ( km/giờ )

 

 

4 tháng 8 2016 lúc 21:35

24 phút=0,4 giờ;36 phút=0,6 giờ

vận tốc ô tô là 

24:0,4=60 ( km/giờ )

vận tốc xe máy là

24:0,6=40 (km/giờ)

vậy vận tốc ô tô lớn hơn và lớn hơn 

60-40=20 (km/giờ)