Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 18:02

bằng 21114 nhé

18 tháng 3 lúc 18:07

21114

4 tháng 9 2016 lúc 13:50

= 8100

điểm của mik âm chỉ còn 52 nữa thôi, các bạn giúp mik nha, khi nào hết âm mik sẽ ra câu hỏi và giúp lại các bạn

Mơn các bạn trc =)) Và cx mơn các bạn đã giúp mik trong thời gian qua =3

4 tháng 9 2016 lúc 13:49

8100 ai k cho mình mình k lại

19 tháng 10 2014 lúc 22:44

câu nè ấn máy tính là ra cần gì phải hỏi

19 tháng 10 2014 lúc 20:36

67 x 9=?

ta có: 7 x 9 = 63 viết 3 nhớ 6

6 x 9 = 54 thêm 6 nhớ là 60

suy ra:67 x 9 = 603

mình giải chi tiết cho ùi ó nha

7 tháng 8 2021 lúc 11:24

y

-18

Hokk tốt

7 tháng 8 2021 lúc 11:25

TL:

-9 -9=  -18

Nha bn!!!

HT!~!

5 tháng 11 2021 lúc 20:30

Tổ 1 có số công nhân là:

9x2=18(công nhân)

Tổ 3 có số công nhân là:

18x1/3=6(công nhân)

Đáp số:....

18 tháng 12 2021 lúc 19:07

câu 1, 2, 4, 6 đều chọn ý A nhé

24 tháng 4 2022 lúc 9:33

số bi của nhân là 9x8=72 viên

=>số viên bi mỗi hộp của nghĩa là 72/6=12 viên

24 tháng 4 2022 lúc 10:43

=> Số bi của Nhân là: 9 x 8 = 72 viên 

=> Số bi của Nghĩa là: 72 : 6 = 12 viên

                                                                   Giải

                         Tỉ số giữa số công nhân nam và số công nhân nữ là :

                                     \(\frac{1}{5}:\frac{1}{4}=\frac{4}{5}\)

                         Ta có sơ đồ sau :

                               Công nhân nam : |----------|----------|----------|----------|

                               Công nhân nữ    : |----------|----------|----------|----------|----------|

                          Tổng số phần bằng nhau là :

                                  4 + 5 = 9 ( phần )

                           Số công nhân nam là :

                                  63 : 9 x 4 = 28 ( công nhân )

                           Số công nhân nữ là :

                                  63 - 28 = 35 ( công nhân )

                                               Đáp số : 28 công nhân nam ; 35 công nhân nữ 

26 tháng 7 2019 lúc 14:31

Vì 1/4 số công nhân nam bằng 1/5 số công nhân nữ

Suy ra, số công nhân nam bằng:

 \(\frac{1}{5}\div\frac{1}{4}=\frac{4}{5}\) ( số công nhân nữ )

Suy ra, số công nhân trong tổ bằng:

 \(\frac{4}{5}+1=\frac{9}{5}\) ( số công nhân nữ )
Do đó, số công nhân nữ là:

 \(63\div\frac{9}{5}=35\) ( công nhân )
Số công nhân nam là:

 63 - 35 = 28 ( công nhân )

Đáp số:...

19 tháng 11 2019 lúc 17:57

Số đó là 7569 : 3 = 2523

 

Tích mới là 2523 x 9 = 22707

1 tháng 6 2021 lúc 9:17

a = 5

hok tốt ~

hok tốt ~

1 tháng 6 2021 lúc 9:17

a=5 nhé