Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

2+2=

12
21 tháng 5 lúc 17:20

4

2 tháng 4 2016 lúc 14:52

bạn đùng có lừa mk nha mk trả lời đầu tiên đó

2 tháng 4 2016 lúc 14:49

aj trả lời sớm nkat mjnk h cko

4 tháng 2 2016 lúc 8:22

=2^14 bạn nhé!!! tích nha!

4 tháng 2 2016 lúc 8:23

= 214

và đây là toán lớp 6 nhé

duyệt đi

6 tháng 11 2021 lúc 19:58

TL

28

TK cho m

HT

6 tháng 11 2021 lúc 20:01

2 nhân 14=28

14 tháng 5 2016 lúc 16:32

2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=2*11=22

14 tháng 5 2016 lúc 16:32

đáp án là 11

14 tháng 3 2016 lúc 11:19

20 duyệt nha

14 tháng 3 2016 lúc 11:19

2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=2x10=20