Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 9 lúc 11:06

4

 

20 tháng 9 lúc 11:33

Bằng 4

 

9 tháng 4 2016 lúc 22:21

Ta có:

Máy một và máy hai bơm 1 giờ 20 phút hay\(\frac{4}{3}\)  giờ đầy bể nên một giờ máy một và hai bơm được \(\frac{3}{4}\)  bể .                                                                                      

Máy hai và máy ba  bơm 1 giờ 30 phút hay \(\frac{3}{2}\)   giờ đầy bể  nên một giờ máy hai và ba bơm được \(\frac{2}{3}\) bể.                                                                                           

Máy một và máy ba bơm 2 giờ 24 phút hay \(\frac{12}{5}\)  giờ đầy bể nên một giờ máy một và ba bơm được \(\frac{5}{12}\) bể.                                                                                            

\(\Rightarrow\) Một giờ cả ba máy bơm \(\left(\frac{3}{4}+\frac{2}{3}+\frac{5}{12}\right):2=\frac{11}{12}\)  bể.                                        

Một giờ:máy ba bơm được \(\frac{11}{12}-\frac{3}{4}=\frac{1}{6}\)  bể .\(\Rightarrow\) Máy ba bơm một mình 6 giờ đầy bể           

 máy một bơm được \(\frac{11}{12}-\frac{2}{3}=\frac{1}{4}\)  bể \(\Rightarrow\)Máy một bơm một mình 4 giờ đầy bể           

máy hai bơm được \(\frac{11}{12}-\frac{5}{12}=\frac{1}{2}\)  bể\(\Rightarrow\)Máy hai bơm một mình 2 giờ đầy bể

ĐS: _______________

11 tháng 1 2017 lúc 9:41

đúng thế mà sao ko ai chọn dzậy bay

10 tháng 2 2017 lúc 17:37

Đáp án D

Xác suất để có đúng một máy hoạt động không tốt là 0 , 75. 1 − 0 , 85 + 1 − 0 , 75 0 , 85 = 0 , 325  

Một nhà máy sản xuất, sử dụng ba loại máy đặc chủng để sản xuất sản phẩm A và sản phẩm B trong một chu trình sản xuất. Để sản xuất một tấn sản phẩm A lãi 4 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 1 giờ, máy II trong 2 giờ và máy III trong 3 giờ. Để sản xuất ra một tấn sản phẩm B lãi được 3 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 6 giờ, máy II trong 3 giờ, máy III trong 2...
Đọc tiếp

Một nhà máy sản xuất, sử dụng ba loại máy đặc chủng để sản xuất sản phẩm A và sản phẩm B trong một chu trình sản xuất. Để sản xuất một tấn sản phẩm A lãi 4 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 1 giờ, máy II trong 2 giờ và máy III trong 3 giờ. Để sản xuất ra một tấn sản phẩm B lãi được 3 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 6 giờ, máy II trong 3 giờ, máy III trong 2 giờ. Biết rằng máy I chỉ hoạt động không quá 36 giờ, máy hai hoạt động không quá 23 giờ và máy III hoạt động không quá 27 giờ. Hãy lập kế hoạch sản xuất cho nhà máy để tiền lãi được nhiều nhất

A. Sản xuất 9 tấn sản phẩm A và không sản xuất sản phẩm B 

B. Sản xuất 7 tấn sản phẩm A và 3 tấn sản phẩm B

 C. Sản xuất  10 3  tấn sản phẩm A và  49 9  tấn sản phẩm B 

D. Sản xuất 6 tấn sản phẩm B và không sản xuất sản phẩm A

1
23 tháng 9 2018 lúc 16:13

Chọn đáp án B

4 tháng 3 lúc 12:19

Quãng đường máy bay đi được là:
\(S=v . t=1229 . 2=2458\left(km\right)\)

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
4 tháng 3 lúc 12:22

Lời giải:
Quãng đường đi được của máy bay là:

$1229\times 2=2458$ (km)

15 tháng 1 lúc 13:27

mk ko biết

17 tháng 9 2019 lúc 11:26

Chọn C.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng ( - ∞ ; 1 )  và ( 1 ; + ∞ ) .  

30 tháng 4 2016 lúc 18:09

30%=3/10;45%=9/20

Quãng đường ô tô đi là:

       (50*9/20):3/10=75(km)

ĐS:

2 tháng 5 2016 lúc 21:47

50* là sao zậy bucminh