Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 7:43

2 ngày 18 giờ = 138 giờ

15 phút = 0,25 giờ 

8 giờ 19 phút = 499 phút 

2 ngày 18 giờ = 2 ngày + 18 giờ = 48 giờ + 18 giờ = 66 giờ.

15 phút = \(\dfrac{15}{60}\)giờ = \(\dfrac{1}{4}\)giờ = 0,25 giờ.

8 giờ 19 phút = 8 giờ + 19 phút = 480 phút + 19 phút = 499 phút.

Chúc bạn học tốt.

19 tháng 3 lúc 6:45

3 năm 9 tháng= 45 tháng

2 năm rưỡi= 30 tháng

0,03 giờ = 1,8 giây

1,5 giờ = 90 phút

19 tháng 3 lúc 6:45

nhầm

 

10 tháng 3 2022 lúc 20:36

7 phút 42 giây- 5 phút 18 giây= 2 phút 24 giây
12 giờ 15 phút-4 giờ 38 phút=7 giờ 37 phút
10 ngày 8 giờ-7 ngày 17 giờ=2 ngày 15 giờ 
32 phút 10 giây-19 phút 40 giây=12 phút 30 giây
                                                                             Chúc bạn học tốt.

19 tháng 3 2022 lúc 7:23

dycfgjgskjja

10 tháng 3 lúc 7:52

a: =5h33':3

=333':3

=111'

b: =10h39p:3

=639p:3

=213p

c: =700p:4

=175p

d: =108h:3+80h

=36h+80h

=116h

11 tháng 4 2020 lúc 12:12

12 năm 4 tháng - 6 năm 7 tháng = 5 năm 9 tháng

7 giờ 15 phút - 6 giờ 55 phút = 20 phút

11 giờ - 5 giờ 24 phút = 5 giờ 36 phút

19 phút - 6 phút 30 giây = 12 phút 30 giây

1 ngày - 4 giờ 30 phút = 19 giờ 30 phút

12 ngày 3 giờ - 10 ngày 7 giờ = 1 ngày 20 giờ

9 năm - 3 năm 8 tháng = 5 năm 4 tháng

17 phút 10 giây - 16 phút 38 giây = 32 giây

7 ngày 8 giờ - 4 ngày 15 giờ = 2 ngày 17 giờ .

8 tháng 6 2018 lúc 15:17

( 4 giờ 35 phút + 5 giờ 15 phút ) x 3 = 9 giờ 50 phút x 3 = 27 giờ 150 phút = 29 giờ 30 phút = 1ngay 4 giờ 30 phút

( 3 ngày 15 giờ - 1 ngày 21 giờ ) x 2 = ( 2 ngày 39 giờ - 1 ngày 21 giờ ) x 2 = 1 ngày 18 giờ x 2 = 2 ngày 36 giờ = 3 ngày 12 giờ

( 25 phút 46 giây + 19 phút 24 giây ) : 5 = 44 phút 70 giây : 5 = 45 phút 10 giây : 5 = 9 phút 2 giây

18 phút 6 giây x 3 + 36 phút 24 giây : 4 = 54 phút 18 giây + 9 phút 6 giây = 63 phút 24 giây = 1 giờ 3 phút 24 giây

21 tháng 3 2021 lúc 18:38

dê thế mà lại cần hỏi

11 tháng 3 lúc 15:02

Giúp em với ạ

11 tháng 3 lúc 15:07

5h17p+6h57p*5

=317p+417p*5

=2402p

14p15s:5=855s:5=171s

3h56'+5h15'=236p+315p=551p

7 ngày 13h*7=49 ngày 91h

=52 ngày 19h

17h5p:5=1025p:5=205p

2h18'*8=16h144'=18h24'

8h-3h26p=480p-206p=274p

52p6s:6=3126s:6=521s

2 tháng 3 2021 lúc 0:15

a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng = 13 năm 3 tháng

   3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút = 9 giờ 37 phút

   12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút = 20 giờ 30 phút

   4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút = 13 giờ 17 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ = 8 ngày 1 giờ

   4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây = 9 phút 28 giây

   8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây = 15 phút

   12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây = 18 phút 20 giây

7 tháng 3 2022 lúc 7:21

c: =30 năm 54 tháng

=33 năm 6 tháng

d: =9h60'=10h

e: =568s-59s=509s

f: =14 giờ 322 phút

=19h22'

23 tháng 3 2022 lúc 19:01

44h33p

37h15p

6h43p

5h9p

đúng thì k tui nha

23 tháng 3 2022 lúc 19:01

32 ngày 18 giờ + 12 ngày 15 giờ = 45 ngày 9 giờ

12 giờ 25 phút x 3 = 37 giờ 15 phút

15 giờ 28 phút - 8 giờ 45 phút =  6giờ 43 phút

41 phút 12 giây : 8 = 5 phút 9 giây