Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 21:19

đồng ở trong cánh đồng mía là chỉ cánh đồng

còn đồng trong đồng môn là giống nhau, cùng nhau

từ cổ trong khối đồ cổ là tính từ

trong cổ áo là danh từ

9 tháng 1 2022 lúc 19:38

Từ '' chiếu '' trong câu '' Ánh nắng ban mai chiếu qua tấm rèm bên cửa sổ.'' đồng âm với từ ''chiếu'' trong trường hợp nào dưới đây ?

a/ Rạp chiếu phim        

b/ Chiếu sáng 

c/ Trải chiếu

d/ Chiếu đèn pin

9 tháng 1 2022 lúc 19:39

C

15 tháng 1 2022 lúc 13:32

B. Từ nhiều nghĩa

15 tháng 1 2022 lúc 13:32

Câu B

4 tháng 1 2022 lúc 8:20

của

4 tháng 1 2022 lúc 8:21

của

21 tháng 3 2021 lúc 19:01

giúp mk

21 tháng 3 2021 lúc 19:03

Động từ

18 tháng 1 2022 lúc 7:22

trao

18 tháng 1 2022 lúc 7:22

Từ đồng nghĩa với từ tặng là từ : cho, đưa, biếu, trao

17 tháng 2 2022 lúc 15:28

Mùi hương thơm của ôi chín phả vào trong gió

Hạ qua thu đến, con đường phố cổ Hà Nội trải đầy những chiếc lá rơi?

17 tháng 2 2022 lúc 15:28

Cái khăn này thơm quá

Quả thơm bán ở chợ đầu đường

Mùa hạ đến rồi

Máy bay đang hạ cánh

Mua cá thu về kho

Mai là đến hạn thu tiền nhà

24 tháng 5 2021 lúc 12:08

Vì nó thể hiện cách tặng rất trân trọng, thanh nhã mà những từ đồng nghĩa vẫn không đủ sự trân trọng hoặc không thích hợp ở trường hợp này.

14 tháng 5 2022 lúc 17:18

Vì từ dâng ý chỉ hiến dâng và là một hành động kiểu hết mình vì thứ gì đó và sẵn sàng hi sinh thân mình. Các từ như cho, biếu, dâng... không biểu đạt hết ý của tác giả

30 tháng 3 2022 lúc 11:09

có 1 quan hệ từ là từ "là"

30 tháng 3 2022 lúc 11:10

2 quan hệ từ