Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

31 tháng 1 2018 lúc 20:10

  Cách 1 :  Thời gian đi từ A đến B với vận tốc 40km/h nhiều hơn thời gian đi với vận tốc 50km/h là : 10 + 5 = 15 phút

                Trên cùng 1 quãng đường , thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc nên tỉ số thời gian đi với vận tốc 40km/h và đi với vận tốc 50km/h là: 50/40 = 5/4

           Bài toán dạng hiệu tỉ

           Thời gian đi với vận tốc 40km/h là 5 phần , đi với vận tốc 50km/h là: 4 phần

                    Hiệu số phần bằng nhau là: 5 -4 = 1 phần

          Thời gian người đo đi từ A đến B với vận tốc 40km/h là : 15 : 1 x 5 = 75 phút = 1,25 giờ

          Quãng đường AB là : 1,25 x 40 = 50km

                 Bài này có 2 cách , nên mình chỉ làm cách 1 thôi

22 tháng 3 2016 lúc 11:56

V_xuôi =  V_thuyền + V_nước =  V_thuyền + 10

V_ngược =  V_thuyền - V_nước = V_thuyền - 10

Vận tốc xuôi dòng tỉ lệ nghịch với thời gian nên ta có:

(V_thuyền + 10) / V_thuyền - 10 = 3/2

=> V_thuyền = 50 km/giờ

=> V_xuôi =  V_thuyền + 10 = 50 + 10 = 60 km/giờ

=> S = 60 x 2 = 120 km

ĐS: 120 km

7 tháng 2 2015 lúc 17:18

Thời gian người đó đi đến B với vận tốc 40km/h chậm hơn so với dự định là 15 phút

mà thời gian người đó đến B với vận tốc 50km/h nhanh hơn so với dự định là 15 phút

nên thời gian người đó đi đến B với vận tốc 40km/h (gọi là t 1  ) sẽ dài hơn thời gian người đó đến B với vận tốc 50km/h (gọi  là t2) là 15+ 15 = 30 phút. Vậy t1 - t2 = 30

Ta lại có: Trên cùng một quãng đường, thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc

nên \(\frac{t_1}{t_2}=\frac{50}{40}=\frac{5}{4}\)

bài toán hiệu tỉ:

t|-----|-----|-----|-----|-----|

t2 |-----|-----|-----|-----|

từ sơ đồ, ta có

Thời gian đi hết quãng đường AB với vận tốc 40km/h là: 30 :(5 - 4 ) x 5 = 150 phút = 2,5 giờ

Vậy quãng đường AB là: 40 x 2,5 = 100 km

 

4 tháng 4 2016 lúc 21:26

100km chắc 1000000000%

6 tháng 5 2015 lúc 18:22

Đề của bạn thiếu, nếu đi 50 km/h thì đến sớm hơn so với dự định là bao nhiêu phút? Mình sử dụng chức năng "Câu hỏi tương tự" thì thấy cũng nhiều người hỏi bài này.

Chính xác đề bài là:

Một người đi từ A đến B người đó dự định có mặt tại B lúc 9 giờ . Người đó tính nhẩm nếu đi với vận tốc 40 km/giờ thì đến B  chậm mất 10 phút , còn muốn đi với vận tốc 50 km/giờ thì đến sớm hơn so với dự định 5 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Lời giải:

Đi 40 km/h đến muộn hơn đi 50 km/h số phút là: 10 + 5 = 15 phút = 15/60 = 1/4 (giờ)

Thời gian đi tỉ lệ nghịch với vận tốc => Thời gian đi với vận tốc 40km/h và Thời gian đi  với vận tốc 50 km/h tỉ lệ với 50/40 = 5/4.

=> Nếu coi Thời gian đi với vận tốc 40km/h là 5 phần thì thời gian đi với vận tốc 50km/h là 4 phần.

=> Hiệu: 5 - 4 = 1 phần

1 phần ứng với 1/4 giờ => Thời gian đi với vận tốc 40k/h là 4 phần = 4 x 1/4 giờ = 1 giờ

=> Quãng đường AB là 40 x 1 = 40 km.

ĐS: 40 km

13 tháng 3 2016 lúc 15:35

Bài giải:
10 phút = 1/6 giờ ; 5 phút = 1/12 giờ
Gọi x là thời gian người đó đi từ A đến B
Quãng đường AB mà người đó đã phải đi từ A đến B vói vận tốc 40 km/giờ là:
40 ( x + 1/6 )
Quãng đường AB mà người đó đã phải đi từ A đến B vói vận tốc 50 km/giờ là:
50 ( x – 1/12 ) => 40 ( x + 1/5 ) = 50 ( x – 1/12 )
=> 40x + 40/6 = 50x - 50/12 => 10x = 40 /6 + 50/12
x = ( 130/12): 10 = 13 /12
Vậy độ dài quãng đường AB là:
40 ( 13/12 + 1/6 ) = 40 x 15/12 = 50 (km)
Đáp số : Quãng đường AB dài 50 km
 

Em kham khảo link này nhé.

Câu hỏi của Nguyễn Thị Hải Yến - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Có cô Trần Thị Loan quản lí giải đó em vô coi nhé

17 tháng 7 2017 lúc 22:11

Thời gian đi với vận tốc 40km/giờ hơn thời gian đi với vận tốc 60km/giờ là: 1 giờ+ 1 giờ =2 giờ

Tỉ số vận tốc 40km/giờ so với vận tốc 60km/giờ là: 40:60=2/3

Trong cùng 1 quãng đường AB,vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ lê nghịch.

Vậy tỉ số thời gian đi với vận tốc 60km/giờ=3/2 thời gian đi với vận tốc 40km/giờ.

ta có sơ đồ

thời gian đi với vận tốc 40km/giờ|-----|-----|

thời gian đi với vận tốc 60km/giờ|-----|-----|------|

Thời gian đi với vận tốc 40km/giờ là: 2:(3-2)*3=6[giờ]

Quãng đường AB là: 20*6=120[km]

Đáp số:120km 

17 tháng 7 2017 lúc 22:17

vận tốc và thời gian dự định là mấy thế bạn