Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 3 lúc 15:26

     2,5 giờ : 4 + 18,75 giờ : 4 + 2\(\dfrac{3}{4}\) giờ : 4

= 2,5 giờ : 5 + 18,75 giờ : 4 + 2,75 giờ :4

= ( 2,5 giờ + 18,75 giờ + 2,75 giờ) : 4

= 24 giờ : 4

= 6 giờ 

18 tháng 2 2016 lúc 20:06

nhiều quá, giải sao nổi

duyệt nha

người  tối cổ năm 2016

10 tháng 3 2019 lúc 20:48

2,5 năm = 30 tháng

2,5 giờ = 150 phút

4 ngày rưỡi = 108 giờ

3,6 phút = 216 giây

3/4 ngày 18 giờ 

1/2 giờ = 1800 giây

2/5 phút =  24 giây

7/12 giờ = 35 phút

10 tháng 3 2019 lúc 20:51

2,5 năm=30 tháng
2,5 giờ=150 phút
4 ngày rưỡi=108 giờ
3,6 phút=216 giây
3/4 ngày=18 giờ 
1/2 giờ=30 giây
2/5 phút=24 giây
7/12 giờ=35 phút

15 tháng 3 2017 lúc 17:44

=24h420p=1d7h

=12h60'80"=13h1'20"

=234h=9d18h

=5'

=1h45'58"

=5.1h

=

7 tháng 3 2022 lúc 19:11

6 ngày=...144giờ                                112 phút=..1.giờ..52.phút         
2,5 giờ=..150.phút                             50 giờ=..2.ngày..2.giờ
4 và 3/4 phút=..285.giây                   245 giây=..4.phút.5..giây

17 tháng 2 2021 lúc 9:53

a) 12 ngày = 288 giờ

3,4 giờ = 3 giờ 24 phút 

4 ngày 12 giờ = 108 giờ

\(\dfrac{1}{2}\) giờ = 30 phút 

b) 1,6 giờ = 96 phút 

2 giờ 15 phút = 135 phút

17 tháng 2 2021 lúc 9:49

a) 12 ngày = ..720. giờ 

   3,4 ngày = .204. giờ 

   4 ngày 12 giờ = .252. giờ 

   1212 giờ = .72720. phút

b) 1,6 giờ = .96. phút

   2 giờ 15 phút = .135. phút

   2,5 phút = .150. giây 

4 phút 25 giây = .265. giây

2 tháng 3 2018 lúc 12:36

\(3\frac{1}{4}\)giờ - 2 giờ 48 phút = 3 giờ 15 phút - 2 giờ 48 phút 

                                            =  2 giờ 75 phút - 2 giờ 48 phút = 27 phút

2,5 giờ - 1 giờ 40 phút = 2 giờ 30 phút - 1 giờ 40 phút

                                     = 1 giờ 90 - 1 giờ 40 phút = 50 phút

2,25 giờ - \(1\frac{3}{4}\)giờ  = 2 giờ 15 phút - 1 giờ 45 phút

                                    = 1 giờ 75 phút - 1 giờ 45 phút = 30 phút

2 tháng 3 2018 lúc 12:36

\(3\frac{1}{4}\)giờ - 2 giờ 48 phút = 3 giờ 15 phút - 2 giờ 48 phút = 27 phút

2,5 giờ - 1 giờ 40 phút = 2 giờ 30 phút - 1 giờ 40 phút = 50 phút

2, 25 giờ *\(1\frac{3}{4}\)giờ = 2 giờ 15 phút * 1 giờ 45 phút = 135 phút * 105 phút = 14175 phút 

tính số thập phân ra giờ(hoặc phút)  ta lấy số đó nhân vs 60 và cả phân số cũng làm như vậy

VD : 0,5 giờ= 60* 0,5 = 30 phút

1/5 giờ = 60* 1/5 = 12 phút

CÂU C MK CHỈ ĐỔI NÓ RA PHÚT THÔI ĐÓ!

CHÚC BN HỌC TỐT!!!!!!!

3 tháng 8 2017 lúc 17:10

1\4 ngày = 6 giờ

3\4 năm = 9 tháng

2,5 giờ = phút

0,8 ngày =  19,2 giờ

1,32 phút =  79,2 giây

1,5 năm = 18 tháng

3 tháng 8 2017 lúc 17:17

1/4 ngày=6 giờ

3/4 năm =9 tháng

2,5 giờ= 150 phút

0,8 ngày=9,6 giờ

1,32 phút =79,2 giây

1,5 năm =18 tháng

Bài 1: Tính2 giờ 34 phút x 5 =                              4 giờ 23 phút x 4                                    4,5 giờ x 75 giờ 45 phút x 6                                 2,5 phút x 8                                 6 phút 43 giây x 6Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:a. (3,2 giờ + 1,4 giờ) x 5                                   c. (5giờ 18phút – 2giờ24phút) x3   b. (17giờ5phút + 3giờ10phút)x 5                     d. (4,2giờ + 1,5 giờ) x 4  Bài 3: Một mảnh...
Đọc tiếp

Bài 1: Tính

2 giờ 34 phút x 5 =                              4 giờ 23 phút x 4                                    4,5 giờ x 7

5 giờ 45 phút x 6                                 2,5 phút x 8                                 6 phút 43 giây x 6

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a. (3,2 giờ + 1,4 giờ) x 5                                   c. (5giờ 18phút – 2giờ24phút) x3

 

 

 b. (17giờ5phút + 3giờ10phút)x 5                     d. (4,2giờ + 1,5 giờ) x 4

 

 

Bài 3: Một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 38,5m, đáy nhỏ bằng 4/5 đáy lớn, chiều cao là 24m. Người ta để 30% diện tích khu đất làm nhà, diện tích còn lại trồng cây. Hỏi diện tích trồng cây là bao nhiêu mét vuông?

giúp mik với mn ưi

 

 

1
15 tháng 3 2022 lúc 20:47

10 giờ 170 phút hay 11 giờ 110 phút hay 12 giờ 50 phút

16 giờ 92 phút hay 17 giờ 32 phút

31,5 giờ

34 h 30 phút

20 phút

mik ko chắc đâu nhưng mik chỉ giúp đc thế thôi , mik đg bận nên bn thông cảm nhéhum

 

7 tháng 3 2022 lúc 14:55

4 giờ = 240 phút

2,5 giờ = 150 phút

2 giờ = 120 phút

6 phút = 360 giây

2/5 phút =24 giây

7 tháng 3 2022 lúc 14:56

240

150

90

360

24